Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem NR 29/VIII/2020 Wójta Gminy Braniewo z dn. 25 maja 2020 r., informuje się, że dn. 12.06.2020 r.(piątek), Urząd Gminy Braniewo będzie nieczynny.

INFORMACJA

Z DNIEM 1 LISTOPADA 2019R. NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU KONTA PRZEZNACZNEGO DO WNOSZENIA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU GOSPORAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DOTYCHCZASOWE KONTO ZOSTAJE ZASTĄPIONE KONTEM O NUMERZE:

08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

Tegoroczne Dożynki Gminne odbyły się Żelaznej Górze. Rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pw. Świętej Rodziny koncelebrowaną przez Proboszcza ks. Władysława Kurasa oraz ks. Artura Masłeja. Po uroczystościach w kościele korowód dożynkowy na czele z Panią Aleksandrą Gruzdowską i Panem Antonim Wierzbickim (starościną i starostą dożynek) przeszedł na teren boiska, gdzie odbyły się dalsze obchody dożynkowe.

 

 

 

Państwo Olga i Jan Demko z miejscowości Pęciszewo obchodzili jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego. W tak uroczystym dniu Wójt Gminy Braniewo Pan Tomasz Sielicki przybył osobiście do jubilatów i złożył im najserdeczniejsze życzenia w dalszych latach wspólnego życia. Jubilaci oprócz medali otrzymali kwiaty oraz upominek od władz gminy.

 

 

 

 

 

JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

warmiamazury

Rada Seniorów Gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa