Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Z DNIEM 1 LISTOPADA 2019R. NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU KONTA PRZEZNACZNEGO DO WNOSZENIA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU GOSPORAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DOTYCHCZASOWE KONTO ZOSTAJE ZASTĄPIONE KONTEM O NUMERZE:

08 8313 0009 0039 0039 200 00300

 

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Braniewo powiadamia mieszkańców Nowej i Starej Pasłęki, że w związku z realizacją zadania „Remont istniejącego mostu stalowego nad rzeką Pasłęką w miejscowości Nowa Pasłęka” w dniu 16.09.2019r. nastąpi zamknięcie dla ruchu mostu nad rzeką Pasłęką łączącego obie części miejscowości. Planowane zakończenie prowadzenia robót do dnia 15.12.2019r. Dojazd do Starej Pasłęki od Braniewa będzie możliwy drogą powiatową nr 1379 (droga z płyt betonowych). Dojazd do Nowej Pasłęki pozostaje bez zmian, drogą powiatową nr 1377. Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

Mapa objazdu

Rok: 2019; okres: 08 (1.VI - 31.VII)

Wyniki 8 raportu suszy rolniczej opublikowane przez IUNG-PIB w Puławach potwierdziły wystąpienie suszy rolniczej między innymi na terenie Gminy Braniewo na następujących kategoriach gleby:

Kategoria I –(BARDZO LEKKIEJ)  uprawy  kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę

Kategorii I (bardzo lekkich): zboża jare

 

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy Braniewo. Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy Braniewo oraz w linku poniżej, ponieważ zgłoszenia mogą być przyjmowane tylko na drukach ustalonych przez Wojewodę.

Wzór wniosku rolnika do gminy

SZKOŁY WYŻSZE W REGIONIE

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Kierunki kształcenia :

Budownictwo        

Mechanika i budowa maszyn

Inżynieria środowiska Informatyka Administracja

Ekonomi

Pedagogika            

Pedagogika specjalna           

Filologia polska    

Filologia

 

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu

Kierunki kształcenia:

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Pedagogika

Zarządzanie 

Administracja

Ratownictwo medyczne

Fizjoterapia

Pielęgniarstwo

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Kierunki kształcenia:

Administracja

Administracja i cyfryzacja

Analiza i kreowanie trendów

Architektura krajobrazu

Bezpieczeństwo narodowe

Bioinżynieria produkcji żywności

Biotechnologia

Budownictwo

Ekonomia

Energetyka

Geodezja i kartografia

Gospodarka przestrzenna

Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi

Gospodarowanie zasobami wodnymi

Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej

Mechanika i budowa maszyn

Odnawialne źródła energii

Technologia drewna

Towaroznawstwo

 

WYKAZ DOMINUJĄCYCH PROFILI I KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH ŚREDNICH NA TERENIE MIASTA BRANIEWA:

Technika:

technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk, technik leśnik, technik hotelarstwa, technik budownictwa, technik informatyk, technik spedytor.

Szkoły policealne dla dorosłych:

technik administracji, technik rachunkowości

Branżowe Szkoły I Stopnia/Zasadnicze Szkoły Zawodowe:

mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, fryzjer, murarz-tynkarz, kucharz, monter konstrukcji budowlanych, monter sieci i instalacji sanitarnych elektromechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, monter konstrukcji budowlanych, elektromechanik, piekarz, zbrojarz - betoniarz, pracownik  pomocniczy obsługi  hotelowej.


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

warmiamazury

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa