Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA

Komunikat Wójta Gminy Braniewo związany ze szczepieniami przeciw wirusowi SARS- CoV-2

 

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020

zgodnie z art. 13a ustawy prawo zamówień Publicznych  (Dz.U. z 2017.1579 z późn. zm.)

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb

Orientacyjna wartość zamówienia (bez VAT)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1.

Świetlica Świętochowo – etap III

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

79 675 zł

I kwartał

2.

Wywóz śmieci

Usługi

Przetarg nieograniczony

563 834 zł

III kwartał

3.

Dowóz dzieci do szkół

Usługi

Przetarg nieograniczony

398374 zł

II kwartał

JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

warmiamazury

Rada Seniorów Gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa