Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

 • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
 • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA

Komunikat Wójta Gminy Braniewo związany ze szczepieniami przeciw wirusowi SARS- CoV-2

 STAWKI ZA ODPADY 2021

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w formie dokumentu elektroicznego będzie możliwe do dnia 26 lipca 2021 r.

 

Opis gminy i dostępności komunikacyjnej

Gmina Braniewo położona w województwie warmińsko-mazurskim w powiecie braniewskim - jest najbardziej wysuniętą na północny - zachód gminą województwa. Od północy gmina Braniewo graniczy z Rosją (Obwód Kaliningradzki). Przejścia graniczne zlokalizowane są w miejscowości Gronowo  i Grzechotki. Od północnego zachodu naturalną granicą gminy jest Zalew Wiślany. Sąsiednie gminy to: Frombork, Płoskinia, Pieniężno, Lelkowo oraz miasto Braniewo.

Gmina Braniewo posiada dostęp do Morza Bałtyckiego poprzez Zalew Wiślany i Cieśninę Pilawską, rzekę Szkarpawę, Wisłę do portu w Gdańsku. Drogą wód śródlądowych połączenie z Pojezierzem Iławskim istnieje poprzez Zalew Wiślany, rzekę Elbląg i Kanał Elbląski.

Poprzez port we Fromborku - korzystając z dróg, połączeń drogowych oraz kolejowych - istnieją możliwości korzystania z linii promowych łączących gminę z Elblągiem, Krynicą Morską oraz Kaliningradem.

Przez gminę Braniewo przebiegają ważne szlaki komunikacyjne. Stanowią one najkrótsze połączenie Europy Zachodniej z Rosją, Litwą, Łotwą i Estonią, co stwarza warunki do międzynarodowych kontaktów. Przez gminę przebiega „berlinka" - trasa szybkiego ruchu Elbląg - Kaliningrad z przejściem drogowym w Grzechotkach. Jest to dużym atutem przy lokowaniu i rozwoju usług  hotelarskich, gastronomicznych oraz logistycznych w gminie Braniewo. Granica z Rosją jest wschodnią granicą Unii Europejskiej.

Głównym powiązaniem gminy Braniewo z gminami sąsiednimi oraz jednostkami miejskimi i  w województwem są drogi krajowe Nr S22 Nr 54 oraz drogi wojewódzkie Nr 504 i Nr 507.

braniewo gmina mapa

Najbliższe porty morskie:

 • Frombork 10 km
 • Elbląg 45 km
 • Gdynia 140 km
 • Gdańsk 105 km

Najbliższe porty lotnicze:

 • Gdańsk - Rębiechowo 120 km
 • Olsztyn - Szymany 150 km

W aspekcie geograficznym gmina Braniewo położona jest na Wybrzeżu Staropruskim, Równinie Warmińskiej i skraju Wzniesień Górowskich. Te tereny położone wzdłuż rzeki Pasłęki i jej dopływów stanowią część wielkoprzestrzennego i ekologicznego systemu obszarów chronionych zwanego Zielonymi Płucami Polski.

Charakter gminy:

W gminie Braniewo dominuje funkcja rolno-przetwórcza. Na jej obszarze funkcjonuje ok. 800 indywidualnych gospodarstw rolnych. Łączna powierzchnia użytków rolnych wykorzystywanych głównie pod upraw to około 15 500 ha. Rolnicy specjalizują się także w hodowli bydła i trzody chlewnej. Rozwinięte jest także rybołówstwo i turystyka z uwagi na nazdzalewowe położenie gminy. Atrakcyjnym miejscem do wypoczynku i rekreacji jest Nowa Pasłęka, w której znajduje się przystań żeglarska oraz wiele gospodarstw agroturystycznych.  Z uwagi na przygraniczne położenie gminy dobrze rozwinięty jest logistyczny sektor gospodarki. Duży potencjał rozwoju mają również sektory: drzewny, meblarski  i stoczniowy.

 

Sektory „wysokiej szansy”

 • rolno-przetwórczy
 • rybołówstwo
 • przeładunek
 • turystyka
 • przemysł drzewny, meblarski i stoczniowy

 

Dane statystyczne (stan na 31.12.2016 r.)

Obszar gminy Braniewo zajmuje obszar 307  km², co stanowi 25,4 % terenu powiatu braniewskiegoi 1,26% województwa, gdzie:

 • użytki rolne zajmują powierzchnię 15 500 ha co stanowi 58,9% powierzchni gminy
 • lasy zajmują powierzchnię 7852,89 ha co stanowi  25,6 %
 • w gminie rozwinięta jest także sieć rzek i strumieni.

Na terenie gminy Braniewo znajduje się 54 miejscowości oraz 1 samodzielne osiedle. Gminę zamieszkuje 6214 mieszkańców (stan na 31.12.2016r.), w tym:

 • średnia gęstość zaludnienia w gminie Braniewo – 20 osób na km2   
 • kobiety – 3015
 • mężczyźni – 3199
 • ludność w wieku produkcyjnym – 4142
 • ludność w wieku przedprodukcyjnym – 1232
 • ludność w wieku poprodukcyjnym – 840

 

 


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa