Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Z DNIEM 1 LISTOPADA 2019R. NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU KONTA PRZEZNACZNEGO DO WNOSZENIA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU GOSPORAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DOTYCHCZASOWE KONTO ZOSTAJE ZASTĄPIONE KONTEM O NUMERZE:

08 8313 0009 0039 0039 200 00300

 

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Braniewo powiadamia mieszkańców Nowej i Starej Pasłęki, że w związku z realizacją zadania „Remont istniejącego mostu stalowego nad rzeką Pasłęką w miejscowości Nowa Pasłęka” w dniu 16.09.2019r. nastąpi zamknięcie dla ruchu mostu nad rzeką Pasłęką łączącego obie części miejscowości. Planowane zakończenie prowadzenia robót do dnia 15.12.2019r. Dojazd do Starej Pasłęki od Braniewa będzie możliwy drogą powiatową nr 1379 (droga z płyt betonowych). Dojazd do Nowej Pasłęki pozostaje bez zmian, drogą powiatową nr 1377. Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

Mapa objazdu

Rok: 2019; okres: 08 (1.VI - 31.VII)

Wyniki 8 raportu suszy rolniczej opublikowane przez IUNG-PIB w Puławach potwierdziły wystąpienie suszy rolniczej między innymi na terenie Gminy Braniewo na następujących kategoriach gleby:

Kategoria I –(BARDZO LEKKIEJ)  uprawy  kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę

Kategorii I (bardzo lekkich): zboża jare

 

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy Braniewo. Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy Braniewo oraz w linku poniżej, ponieważ zgłoszenia mogą być przyjmowane tylko na drukach ustalonych przez Wojewodę.

Wzór wniosku rolnika do gminy

Opis gminy i dostępności komunikacyjnej

Gmina Braniewo położona w województwie warmińsko-mazurskim w powiecie braniewskim - jest najbardziej wysuniętą na północny - zachód gminą województwa. Od północy gmina Braniewo graniczy z Rosją (Obwód Kaliningradzki). Przejścia graniczne zlokalizowane są w miejscowości Gronowo  i Grzechotki. Od północnego zachodu naturalną granicą gminy jest Zalew Wiślany. Sąsiednie gminy to: Frombork, Płoskinia, Pieniężno, Lelkowo oraz miasto Braniewo.

Gmina Braniewo posiada dostęp do Morza Bałtyckiego poprzez Zalew Wiślany i Cieśninę Pilawską, rzekę Szkarpawę, Wisłę do portu w Gdańsku. Drogą wód śródlądowych połączenie z Pojezierzem Iławskim istnieje poprzez Zalew Wiślany, rzekę Elbląg i Kanał Elbląski.

Poprzez port we Fromborku - korzystając z dróg, połączeń drogowych oraz kolejowych - istnieją możliwości korzystania z linii promowych łączących gminę z Elblągiem, Krynicą Morską oraz Kaliningradem.

Przez gminę Braniewo przebiegają ważne szlaki komunikacyjne. Stanowią one najkrótsze połączenie Europy Zachodniej z Rosją, Litwą, Łotwą i Estonią, co stwarza warunki do międzynarodowych kontaktów. Przez gminę przebiega „berlinka" - trasa szybkiego ruchu Elbląg - Kaliningrad z przejściem drogowym w Grzechotkach. Jest to dużym atutem przy lokowaniu i rozwoju usług  hotelarskich, gastronomicznych oraz logistycznych w gminie Braniewo. Granica z Rosją jest wschodnią granicą Unii Europejskiej.

Głównym powiązaniem gminy Braniewo z gminami sąsiednimi oraz jednostkami miejskimi i  w województwem są drogi krajowe Nr S22 Nr 54 oraz drogi wojewódzkie Nr 504 i Nr 507.

braniewo gmina mapa

Najbliższe porty morskie:

 • Frombork 10 km
 • Elbląg 45 km
 • Gdynia 140 km
 • Gdańsk 105 km

Najbliższe porty lotnicze:

 • Gdańsk - Rębiechowo 120 km
 • Olsztyn - Szymany 150 km

W aspekcie geograficznym gmina Braniewo położona jest na Wybrzeżu Staropruskim, Równinie Warmińskiej i skraju Wzniesień Górowskich. Te tereny położone wzdłuż rzeki Pasłęki i jej dopływów stanowią część wielkoprzestrzennego i ekologicznego systemu obszarów chronionych zwanego Zielonymi Płucami Polski.

Charakter gminy:

W gminie Braniewo dominuje funkcja rolno-przetwórcza. Na jej obszarze funkcjonuje ok. 800 indywidualnych gospodarstw rolnych. Łączna powierzchnia użytków rolnych wykorzystywanych głównie pod upraw to około 15 500 ha. Rolnicy specjalizują się także w hodowli bydła i trzody chlewnej. Rozwinięte jest także rybołówstwo i turystyka z uwagi na nazdzalewowe położenie gminy. Atrakcyjnym miejscem do wypoczynku i rekreacji jest Nowa Pasłęka, w której znajduje się przystań żeglarska oraz wiele gospodarstw agroturystycznych.  Z uwagi na przygraniczne położenie gminy dobrze rozwinięty jest logistyczny sektor gospodarki. Duży potencjał rozwoju mają również sektory: drzewny, meblarski  i stoczniowy.

 

Sektory „wysokiej szansy”

 • rolno-przetwórczy
 • rybołówstwo
 • przeładunek
 • turystyka
 • przemysł drzewny, meblarski i stoczniowy

 

Dane statystyczne (stan na 31.12.2016 r.)

Obszar gminy Braniewo zajmuje obszar 307  km², co stanowi 25,4 % terenu powiatu braniewskiegoi 1,26% województwa, gdzie:

 • użytki rolne zajmują powierzchnię 15 500 ha co stanowi 58,9% powierzchni gminy
 • lasy zajmują powierzchnię 7852,89 ha co stanowi  25,6 %
 • w gminie rozwinięta jest także sieć rzek i strumieni.

Na terenie gminy Braniewo znajduje się 54 miejscowości oraz 1 samodzielne osiedle. Gminę zamieszkuje 6214 mieszkańców (stan na 31.12.2016r.), w tym:

 • średnia gęstość zaludnienia w gminie Braniewo – 20 osób na km2   
 • kobiety – 3015
 • mężczyźni – 3199
 • ludność w wieku produkcyjnym – 4142
 • ludność w wieku przedprodukcyjnym – 1232
 • ludność w wieku poprodukcyjnym – 840

 

 


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

warmiamazury

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa