UWAGA!!!

DNIA 23 LUTEGO 2018 R. W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY BRANIEWO (SALA KONFERENCYJNA) O GODZ. 13:30 ODBĘDZIE SIĘ DYSKUSJA PUBLICZNA NAD PROJEKTEM ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BRANIEWO WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.

Zapraszam do udziału w konsultacjach Projektu „Strategia rozwoju portów i przystani morskich południowego brzegu Zalewu Wiślanego" wraz z końcową wersją prognozy oddziaływania na środowisko. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z opracowaniem dostępnym w załączniku.

Konsultacje społeczne odbędą się dnia 12 marca 2018 roku o godz. 11:00 w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Braniewo.

Dokumenty do konsultacji : Projekt strategia, Projekt prognoza, Suplement prognoza.

Dokumenty dostępne również w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Braniewo, pokój nr 11.

Wójt Gminy Braniewo

Tomasz Sielicki

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa