Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Z DNIEM 1 LISTOPADA 2019R. NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU KONTA PRZEZNACZNEGO DO WNOSZENIA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU GOSPORAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DOTYCHCZASOWE KONTO ZOSTAJE ZASTĄPIONE KONTEM O NUMERZE:

08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

Obsługujący: "Empegieka" Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

ul. Morska 55,

14-500 Braniewo

 

Odpady przekazywane do zagospodarowania

 

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z .o.o.

ul. Mazurska 42,

82-300 Elbląg

 

Stacja Przeładunkowa (PSZOK)

ul. Stefczyka,

14-500 Braniewo

czynne: poniedziałek - piątek w godzinach 7:00 - 14:30

Zdniem 1 listopada 2019r. nastąpiła zmiana numeru konta przeznacznego do wnoszenia należności z tytułu gosporaki odpadami komunalnymi dotychczasowe konto zostaje zastąpione kontem o numerze:

08 8313 0009 0039 0039 200 00300

JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

warmiamazury

Rada Seniorów Gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa