Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA

Komunikat Wójta Gminy Braniewo związany ze szczepieniami przeciw wirusowi SARS- CoV-2

 

 

1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego: druk do pobrania

2. Cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego (Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października  2017 w sprawie średniej ceny skupu  żyta za okres 11 kwartałów będacej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2018 rok  M.P. z 2017 roku, poz. 958).

3. Okreslenie wysokości stawek podatku od nieruchomości Uchwala (Uchwała Nr 87/VII/2017)

4. Cena średnia drewna do celów wymiaru  podatku leśnego (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadlesnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017r.  M. P. z 2017 roku, poz. 963)


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

warmiamazury

Rada Seniorów Gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa