Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego: druk do pobrania

2. Cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego (Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października  2016 w sprawie średniej ceny skupu  żyta za okres 11 kwartałów będacej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2016 rok  M.P. z 2016 roku, poz. 993).

3. Okreslenie wysokości stawek podatku od nieruchomości Uchwala (Uchwała Nr 87/VII/2016)

4. Cena średnia drewna do celów wymiaru  podatku leśnego (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2016 w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadlesnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015r.  M. P. z 2016 roku, poz. 996)


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa