Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

DSC 0652

W miniony piątek odbyła się XXXIV sesja Rady Gminy Braniewo. Gościem specjalnym była Pani Marzena Piekarska – mieszkanka Rogit, która osiągnęła kulinarny sukces w konkursie organizowanym przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla – szansą na sukces”. Pan Marzena przygotowała pasztet z dzika, którym zachwyciła jury. Doceniając zaangażowanie i pasję kulinarną Pani Marzeny, Wójt wraz z Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącą Rady Gminy złożyli laureatce serdeczne gratulacje oraz podziękowali za promowanie naszej gminy w województwie.

W sesji uczestniczył również Pan Mirosław Kudliński – etatowy Członek Zarządu Powiatu Braniewskiego. Była to okazja do omówienia spraw związanych z remontem dróg wojewódzkich nr 504 i 507. Jak wynika z informacji przekazanych przez Zarząd Województwa, poszczególne etapy remontów dróg mogłyby rozpocząć się jeszcze w tym roku. Potrzebna jest jednak chęć współpracy samorządów z naszego powiatu. Na dzień dzisiejszy deklaracje o dofinansowaniu robót dodatkowych złożyły tylko dwa samorządy: Gmina Braniewo i Miasto Braniewo. Czekamy jeszcze na decyzje Powiatu Braniewskiego, Miasta i Gminy Frombork oraz Miasta i Gminy Pieniężno. Wójt i Rada Gminy Braniewo bardzo zabiegają o to, aby wszystkie samorządy się zmobilizowały i wygospodarowały środki na ten cel. Drogi 507 i 504 są niezwykle ważne dla wszystkich mieszkańców Powiatu, a tym samym gmin. Łączą one okoliczne wioski i mniejsze miasta z większymi aglomeracjami. Obecnie są w bardzo złym stanie technicznym i teraz jest jedyna okazja, aby to zmienić. Liczymy na szybkie deklaracje ościennych samorządów. Konsekwencją braku wsparcia finansowego jest przeniesienie wojewódzkich środków w kwocie sięgającej 200 mln. zł. na remonty dróg w innych powiatach. Będzie to dla nas duża strata.

Wśród zaproszonych gości był również Pan Zbigniew Pietkiewicz – sołtys Sołectwa Ronin (gmina Frombork). Pan Zbigniew jest Członkiem Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Sołtysów. Przybliżył obecnym cele i zadania Stowarzyszenia oraz zachęcał naszych sołtysów do złożenia deklaracji członkowskich.


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa