Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

W ramach zajęć lekcyjnych odwiedzili nas uczniowie i wychowawcy trzecich klas gminnych gimnazjów. Celem wizyty w Urzędzie Gminy było poszerzenie zakresu wiedzy na temat zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Braniewo.

Tę nietypową lekcję Wójt rozpoczął od przedstawienia uczniom struktury samorządu terytorialnego  w Polsce. Następnie omówił zasady funkcjonowania podstawowej jednostki podziału terytorialnego - gminy - oraz  jej znaczenie na tle województwa i powiatu. Omówił również zadania, jakie gmina realizuje w celu zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkańców. Wójt przybliżył także zasady gospodarowania budżetem gminy oraz sposób jego uchwalania.

Miło było gościć młodzież, która kiedyś będzie stanowiła o przyszłości. Dzisiejszym spotkaniem zainaugurowaliśmy gminne obchody setnej rocznicy odzyskania Niepodległości. Na znak patriotyzmu i świadomości polskiej tożsamości wszyscy włożyliśmy okolicznościowe koszulki z hasłem „Dumni z Polski”.

 


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa