Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Z DNIEM 1 LISTOPADA 2019R. NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU KONTA PRZEZNACZNEGO DO WNOSZENIA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU GOSPORAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DOTYCHCZASOWE KONTO ZOSTAJE ZASTĄPIONE KONTEM O NUMERZE:

08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

Również dziś w Urzędzie Gminy Braniewo, Wójt Gminy Pan Jakub Bornus gościł Komendanta Hufca ZHP w Braniewie Panią Katarzynę Pawlicką wraz z Zastępcą Komendanta Hufca ZHP Braniewo, jednocześnie osobą do pozyskiwania środków Panem Arkadiuszem Witkowskim.

Głównym tematem rozmów była współpraca Gminy Braniewo z Hufcem ZHP Braniewo. W trakcie rozmów pojawiła się masa ciekawych pomysłów i koncepcji.

Został również omówiony temat organizacji IV. Rajdu Pieszego "Pierwsza Pomoc" w ramach 28. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Liczymy na owocną współpracę, jednocześnie zachęcamy do zapisów, do Hufca ZHP w Braniewie.


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

warmiamazury

Rada Seniorów Gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa