Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Z DNIEM 1 LISTOPADA 2019R. NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU KONTA PRZEZNACZNEGO DO WNOSZENIA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU GOSPORAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DOTYCHCZASOWE KONTO ZOSTAJE ZASTĄPIONE KONTEM O NUMERZE:

08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

Listopad to zdecydowanie miesiąc krwiodawców.


Z okazji przypadających Dni Honorowego Krwiodawstwa organizowane są okolicznościowe spotkania.
Jedno z nich odbyło się właśnie dziś na placu apelowym 9BBKPanc. 9 Braniewską Brygadę Kawalerii Pancernej odwiedzili m.in.: Starosta Pan Karol Motyka, Burmistrz Braniewa Pan Tomasz Sielicki i przedstawiciele Rejonowego Oddziału PCK w Elblągu. Gminę Braniewo reprezentował Wójt Gminy Braniewo, Pan Jakub Bornus.

Apel zorganizowany w 9 brygadzie był okazją do podziękowań za najpiękniejszy dar humanitarny – bezinteresowne długoletnie oddawanie krwi.

Wśród dawców, którzy na swoim koncie mają od kilku do kilkunastu litrów oddanej krwi, wręczano odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi".

Kolejne osoby zostały uhonorowane klubowymi medalami i odznakami pamiątkowymi.

Uroczystość była okazją do awansów i uhonorowania żołnierzy za ich służbę, a także osób ściśle związanych z jednostką odznakami.

Na zakończenie Święta Krwiodawców w 9BBKPanc. był słodki poczęstunek w postaci okolicznościowego tortu.JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

warmiamazury

Rada Seniorów Gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa