Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Z DNIEM 1 LISTOPADA 2019R. NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU KONTA PRZEZNACZNEGO DO WNOSZENIA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU GOSPORAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DOTYCHCZASOWE KONTO ZOSTAJE ZASTĄPIONE KONTEM O NUMERZE:

08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

Wczoraj w Sali Konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyło się spotkanie Zarządu i członków Klubu HDK PCK "Kropelka"

Spotkanie było idealną okazją do wręczenia upominków ufundowanych przez Wójta Gminy Braniewo Pana Jakuba Bornusa, Starostę Powiatu Braniewskiego Pana Karola Motyki oraz Burmistrza Miasta Braniewa Pana Tomasza Sielickiego a także wręczenia odznaczeń "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi".

W imieniu Wójta Gminy Braniewo, w spotkaniu uczestniczył oddelegowany pracownik Urzędu.

Bardzo się cieszymy, że grupa krwiodawców została udekorowana tym zaszczytnym odznaczeniem! Bardzo wszystkim dziękujemy za poświęcenie i dzielenie się częścią siebie z potrzebującymi!

Jeszcze raz życzymy, aby Państwa poświęcenie było zawsze doceniane i budziło szacunek oraz wdzięczność społeczeństwa, a Wam przynosiło nieustającą dumę i satysfakcję.JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

warmiamazury

Rada Seniorów Gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa