Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

Wyniki drugiego raportu suszy rolniczej opublikowane przez IUNG-PIB w Puławach potwierdziły występowanie suszy rolniczej między innymi na terenie Gminy Braniewo na następujących kategoriach gleby:

- kategorii I (bardzo lekkich): zboża jare

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy Braniewo. Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy Braniewo oraz w linku poniżej, ponieważ zgłoszenia mogą być przyjmowane tylko na drukach ustalonych przez Wojewodę.

Wzór wniosku rolnika do gminy

DSC 0502

W Gminie Braniewo funkcjonują trzy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej: OSP Gronowo, OSP Lipowina i OSP Żelazna Góra. Nasi ochotnicy często jako pierwsi pojawiają się na miejscach zdarzeń i jako pierwsi niosą pomoc poszkodowanym. Strażacy nie tylko gaszą pożary. Wielokrotnie uczestniczą też w akcjach usuwania skutków burz, silnych wiatrów i powodzi. Zawsze są tam, gdzie ich potrzebujemy. Zastępy ochotników uczestniczą również w ważnych dla gminy wydarzeniach i uroczystościach.

Aby wspierać działalność OSP sukcesywnie pozyskujemy środki finansowe do doposażenie jednostek oraz szkolenia strażaków. W ostatnim czasie nastąpiło przekazanie wyposażenia urządzeń ratownictwa zakupionych w ramach zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjalnej Funduszu Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Sprawiedliwości na kwotę łączną 35 tys. zł.

Ochotnicza Straż Pożarna w Lipowinie: torba ratownicza, nosze typu deska, defibrylator, detektor wielo lub jednogazowy, parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków, plandeka wielofunkcyjna.

Ochotnicza Straż Pożarna w Żelaznej Górze: torba ratownicza, defibrylator, detektor wielo lub jednogazowy.

Ochotnicza straż Pożarna w Gronowie: torba ratownicza, nosze typu deska, szyny typu Kramera, parawan do osłony miejsc wypadku i zasłaniania ofiar wypadków, plandeka wielofunkcyjna. Mieliśmy również okazję do przekazania nowego wozu strażackiego na wyposażenie jednostki OSP Gronowo.

 


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa