Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

Rok: 2019; okres: 08 (1.VI - 31.VII)

Wyniki 8 raportu suszy rolniczej opublikowane przez IUNG-PIB w Puławach potwierdziły wystąpienie suszy rolniczej między innymi na terenie Gminy Braniewo na następujących kategoriach gleby:

Kategoria I –(BARDZO LEKKIEJ)  uprawy  kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę

Kategorii I (bardzo lekkich): zboża jare

 

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy Braniewo. Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy Braniewo oraz w linku poniżej, ponieważ zgłoszenia mogą być przyjmowane tylko na drukach ustalonych przez Wojewodę.

Wzór wniosku rolnika do gminy

DSC 0547

W środę odbyło się uroczyste otwarcie stacji uzdatniania wody w Szylenach oraz oficjalne przekazanie obiektu Gminie. Dla przypomnienie inwestycja zrealizowana została ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przy udziale finansowym Gminy Braniewo. Wartość zadania opiewa na kwotę 3 mln. zł.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele KOWR w Olsztynie Dyrektor Pan Grzegorz Kierozalski oraz Zastępca Dyrektora Pan Piotr Krasulski, Prezes Spółki PERIG Pan Robert Mirkowski wraz z pracownikami, Przewodniczący Rady Gminy Pan Sergiusz Kaliszuk, Radni, Sołtysi, przedstawiciele instytucji współpracujących z gminą oraz przedstawiciele służb mundurowych.

Wójt Tomasz Sielicki oraz Sekretarz Jakub Bornus podziękowali przedstawicielom KOWR za zrealizowaną inwestycję oraz dotychczasową współpracę. Również Dyrektor KOWR podziękował za wspólną prace na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców gminy Braniewo.

Symboliczne przecięcie wstęgi i poświęcenie stacji uzdatniania wody, było uwieńczeniem sukcesu inwestycyjnego i oficjalnym otwarciem obiektu. Następnie zaproszeni goście i mieszkańcy z podziwem zwiedzali nowoczesną stację.

Przypomnijmy, że stacja zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości: Szyleny Osada, Szyleny Wieś, Szyleny Kolonia, Bemowizna, Brzeszczyny, Bobrowiec, Bobrowiec Kolonia, Świętochowo, Rogity, Młoteczno, Rodowo, Zgoda i Rusy. Docelowo woda z nowej stacji popłynie także do mieszkańców Marcinkowa. Proces technologiczny kontrolowany jest przez najnowszej generacji w pełni zautomatyzowane urządzenia sterujące, a ich praca dzięki zdalnej transmisji danych GSM, widoczna jest na oddalonej o 15 km od obiektu stacji monitorującej. Nad kontrolą jakości wody czuwają urządzenia pomiarowe i nowatorskie rozwiązania techniczne w postaci lamp ultrafioletowych UV, dezynfekujących w sposób ciągły wydobywaną i podawaną do sieci wodę. Konieczność i słuszność realizacji inwestycji potwierdzają zarówno względy zdrowotne jak i ekonomiczne.

 


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa