Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

Rok: 2019; okres: 08 (1.VI - 31.VII)

Wyniki 8 raportu suszy rolniczej opublikowane przez IUNG-PIB w Puławach potwierdziły wystąpienie suszy rolniczej między innymi na terenie Gminy Braniewo na następujących kategoriach gleby:

Kategoria I –(BARDZO LEKKIEJ)  uprawy  kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę

Kategorii I (bardzo lekkich): zboża jare

 

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy Braniewo. Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy Braniewo oraz w linku poniżej, ponieważ zgłoszenia mogą być przyjmowane tylko na drukach ustalonych przez Wojewodę.

Wzór wniosku rolnika do gminy

Za nami ostatnia sesja Rady Gminy Braniewo w tej kadencji. W obszernym porządku obrad nie zabrakło miejsca na podsumowanie 4 lat działalności organów gminy oraz wzajemnych podziękowań za owocną współpracę na rzecz mieszkańców i miejscowości, w których mieszkamy. Mijająca kadencja pokazała jak wiele można zrobić, ale również jak wiele jest jeszcze do zrobienia. Będzie to wyzwanie dla nowo wybranych przedstawicieli: Wójta i Rady Gminy.

Podczas ostatniej sesji Wójt Tomasz Sielicki uroczyście podziękował za współpracę Radnym, Sołtysom oraz pracownikom Urzędu Gminy. Nie zabrakło wzruszeń i ciepłych słów na zakończenie 8-letniej działalności na rzecz rozwoju naszej gminy. Również Radni i Sołtysi skierowali w stronę Wójta słowa uznania i podziękowania za aktywną pracę oraz zaangażowanie w sprawy mieszkańców.

Jednym z punktów porządku obrad sesji kończącej kadencję, było podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, które zostaną przeprowadzone w Bazylice Mniejszej pw. św. Katarzyny w Braniewie. Środki wysokości 30 000 zł gmina pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Po raz kolejny włączamy się w działania promujące dziedzictwo kulturowe w naszym najbliższym otoczeniu. Zabytki to cenna pamiątka będąca dorobkiem poprzednich pokoleń. Pomimo upływu wielu lat, pozostają świadectwem ludzi, których nie ma już wśród nas oraz nabierają coraz większej wartości osobistej, sentymentalnej i społecznej. W trosce o przyszłość tożsamości kulturowej najmłodszego pokolenia i a także nas samych, zachęcamy do pielęgnowania wartości będących odzwierciedleniem życia ludzi, którzy zamieszkiwali naszą Małą Ojczyznę wiele pokoleń przed nami.

 


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa