woz strazacki

Gmina Braniewo zrealizowała kolejny projekt z udziałem środków zewnętrznych. Nowy specjalistyczny pojazd ratowniczo-gaśniczy jest już na wyposażeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie. Zakup został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 


Wójt Gminy Braniewo

Tomasz Sielicki

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa