Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

Wyniki drugiego raportu suszy rolniczej opublikowane przez IUNG-PIB w Puławach potwierdziły występowanie suszy rolniczej między innymi na terenie Gminy Braniewo na następujących kategoriach gleby:

- kategorii I (bardzo lekkich): zboża jare

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy Braniewo. Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy Braniewo oraz w linku poniżej, ponieważ zgłoszenia mogą być przyjmowane tylko na drukach ustalonych przez Wojewodę.

Wzór wniosku rolnika do gminy

30530863 1761435883903104 1698079654788726784 n

Rozbudowa infrastruktury wodociągowej to jeden z głównych kierunków rozwoju gminy Braniewo. Są to bardzo wyczekiwane inwestycje, dlatego władze gminy traktują je priorytetowo i dokładają wszelkich starań, aby zagwarantować mieszkańcom komfort związany z możliwością posiadania bieżącej wody pitnej. W tym roku w gminie Braniewo przybyło 4 wodociągi, które wkrótce zostaną uruchomione.

Kolejne rodziny, które przez lata zaopatrywały się w wodę z własnych studni, zostaną włączone do nowopowstałych sieci: Podgórze; Bemowizna-Szyleny Kolonia; Zgoda-Rusy i Bobrowiec-Kolonia Bobrowiec. Koszt całego przedsięwzięcia przekracza 1 milion złotych.
Budowę realizujemy ze środków własnych, angażując do współpracy gminną spółę PERIG. Łączna długość nowych sieci wodociągowych przekracza 10km. Minione lata poprzedzające rozpoczęcie inwestycji przyniosływiele żywiołowych dyskusji odbywających się na posiedzeniach komisji Rady Gminy, na zebraniach wiejskich, jak też  w indywidualnych rozmowach. Dzięki otwartości i wspólnym pomysłom udało się dotrzeć do celu. Kolejne wyzwanie zostało zrealizowane, na uciechę i poprawę jakości życia naszych mieszkańców.

W ostatnim czasie spółka PERIG wykonała także modernizację 2 przepompowni ścieków w Bemowiźnie i w Rudłowie. Na realizację inwestycji przedsiębiorstwo gminne pozyskało dofinansowanie w ramach PO RYBY. W realizacji jest także inwestycja polegająca na modernizacji ujęcia wodnego w Nowej Pasłęce. Zadanie obejmuje: budowę naziemnego zbiornika retencyjnego (dofinansowanie PO RYBY), rozbudowę istniejącego systemu monitoringu pracy ujęcia wody i budowa nowego odwiertu głębinowego (środki własne).


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa