Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

Wyniki drugiego raportu suszy rolniczej opublikowane przez IUNG-PIB w Puławach potwierdziły występowanie suszy rolniczej między innymi na terenie Gminy Braniewo na następujących kategoriach gleby:

- kategorii I (bardzo lekkich): zboża jare

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy Braniewo. Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy Braniewo oraz w linku poniżej, ponieważ zgłoszenia mogą być przyjmowane tylko na drukach ustalonych przez Wojewodę.

Wzór wniosku rolnika do gminy

DSC 0418

Kolejne świetlice w naszej gminie zostały wyremontowane. Realizacja zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach” wpisuje się w cel ogólny Lokalnej Strategii Rozwoju „Rozwój regionu związanego z rybołówstwem jako miejsca atrakcyjnego dla mieszkańców i gości”.

Celem szczegółowy strategii jest realizacja inicjatyw związanych z pielęgnowaniem oraz zachowaniem lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego oraz obszaru historycznego. Przeznaczeniem zmodernizowanej świetlicy będzie eksponowanie, propagowanie i promowanie lokalnych zasobów rybołówstwa obszaru Zalewu Wiślanego. W świetlicy utworzony zostanie punkt informacji o gminach nadzalewowych oraz tradycjach rybackich tego obszaru. Promowane będą obiekty agroturystyczne i ciekawe zakątki gmin położonych nad Zalewem.Wartość inwestycji opiewa na kwotę przekraczającą 130 tys. zł. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 60 tys. zł. w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach modernizacji obiektu zostały przeprowadzone wewnętrzne i zewnętrzne roboty budowlane wraz z wymianą dachu.

Remont świetlicy w Gronowie poległ na przeprowadzeniu prac wewnętrznych związanych w wymianą stolarki oraz malowaniem wnętrza obiektu. Dla przypomnienia kilka lat wcześniej został wykonany remont zewnętrzny polegający na remoncie elewacji oraz dachu. Teraz modernizacja jest w pełni zakończona, a mieszkańcy Gronowa mogą cieszyć się wyremontowaną świetlicą. Inwestycja została zrealizowana z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Z pewnością cieszą się już mieszkańcy Świętochowa, którzy z każdym dniem obserwują prace budowlane świetlicy w swojej miejscowości. Budowa obiektu zakończy się w przeciągu najbliższego miesiąca. Prace wykończeniowe wraz z wyposażeniem zostaną zaplanowane na przyszły rok. Inwestycja powstaje w ramach środków własnych.


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa