Informacje

WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019

31 grudnia 2015 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2012-2015. W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu zwrócił się do Rady Gminy Braniewo z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

- do Sądu Okręgowego w Elblągu - 1 ławnik

- do Sądu Rejonowego w Braniewie - 2 ławników

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1.  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2.  jest nieskazitelnego charakteru,

3.  ukończył 30 lat,

4.  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,

5.  nie przekroczył 70 lat,

6.  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7.  posiada, co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Czytaj więcej: WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019

Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

"Gmina Braniewo w internecie - surfuje po całym świecie"

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Pętla Żuławska

GKS Gmina Braniewo

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna