Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

Wyniki drugiego raportu suszy rolniczej opublikowane przez IUNG-PIB w Puławach potwierdziły występowanie suszy rolniczej między innymi na terenie Gminy Braniewo na następujących kategoriach gleby:

- kategorii I (bardzo lekkich): zboża jare

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy Braniewo. Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy Braniewo oraz w linku poniżej, ponieważ zgłoszenia mogą być przyjmowane tylko na drukach ustalonych przez Wojewodę.

Wzór wniosku rolnika do gminy

W związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo - Pieniężno, na odcinku Braniewo-Wola Lipowska, wykonawca zadania, firma STRABAG Sp. z o.o. informuje, iż z dniem 14.05.2019r. nastąpi zamknięcie odcinka drogi w pobliżu miejscowości Wola Lipowska, ze względu na wymianę gruntu. Planowany termin zakończenia robót - 31.05.2019r.

Tymczasowa organizacja ruchu będzie odbywać się zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Trasy objazdów nie ulegają zmianie.

 

UWAGA - ZMIANY ODNOŚNIE ZEBRAŃ SOŁECKICH.

17.05. - wszystkie spotkania, które miały się odbyć tego dnia w sołectwach t.j. Garbina, Bobrowiec, Wola Lipowska zostają przełożone na dzień 22.05. godziny bez zmian.

21.05. - W sołectwie Świętochowo spotkanie miało się odbyć w świetlicy, informujemy, że odbędzie się w domu sołtysa.

Dziś w urzędzie, mieliśmy zaszczyt gościć Państwa Jurewicz obchodzących jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. „Złote Gody” to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół. To 50 lat nieprzerwanego, harmonijnego związku, który przetrwa wszystkie życiowe zawieruchy, zyskując przy tym zrozumienie i szacunek współmałżonków.

JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa