UWAGA!!!

DNIA 23 LUTEGO 2018 R. W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY BRANIEWO (SALA KONFERENCYJNA) O GODZ. 13:30 ODBĘDZIE SIĘ DYSKUSJA PUBLICZNA NAD PROJEKTEM ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BRANIEWO WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.

Uroczysty i wyjątkowy przebieg miała ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy, która odbyła się w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żelaznej Górze. Najważniejszym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu  na 2018 rok. Po zakończeniu obrad władze Gminy, Sołtysi i kierownicy jednostek współpracujących z Gminą zasiedli przy wspólnym stole wigilijnym. Była to okazja do wspólnego kolędowania oraz podsumowania minionych wydarzeń związanych z działalnością gminy. W tym roku nasze tradycyjne spotkanie opłatkowe uświetnił występ zespołu muzycznego Ton Lira.

Gmina Braniewo nawiązuje kontakty i rozwija współpracę z instytucjami i organizacjami w różnych dziedzinach życia społecznego, podejmując działania prowadzące do zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej. W miniony weekend zrealizowana została kolejna dostawa żywności z banku Caritas Archidiecezji Warmińskiej w trosce o potrzebujących mieszkańców gminy Braniewo i miasta Braniewa.

W miniony piątek odbyła się XXXII sesja Rady Gminy, podczas której mogliśmy gościć nowego Komendanta Powiatowej Policji w Braniewie kom. Tadeusza Telengę. Wójt Pan Tomasz Sielicki wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Sergiuszem Kaliszukiem i Wiceprzewodniczącą Panią Ewą Kazimierczuk w imieniu mieszkańców pogratulowali Komendantowi awansu zawodowego oraz życzyli dobrej współpracy z samorządem gminy Braniewo.

Wójt Gminy Braniewo

Tomasz Sielicki

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa