30516320 1761436347236391 7009833608613462016 n

Wiosna to dobry czas na realizację wielu inwestycji. Wykorzystując słoneczną pogodę ruszyliśmy z budową gminnych wodociągów. Ta bardzo oczekiwana inwestycja, pozwoli zaopatrzyć w wodę mieszkańców kilku miejscowości. Budowa wodociągu podzielona została na kilka etapów. Pierwszy z nich rozpoczął się w okolicy Zgody, gdzie trwają roboty ziemne i z każdym dniem przybywają kolejne metry wodociągu. Następne wodociągi wybudowane zostaną w Rusach, Bobrowcu, Szylenach i Podgórzu. Koszt całego przedsięwzięcia to ponad 1 milion złotych. Budowę realizujemy ze środków własnych, angażując do współpracy gminną spółę PERIG.

DSC 0795

Wiele radości i pozytywnych emocji towarzyszyło podopiecznym Środowiskowego Domu Samopomocy w Żelaznej Górze podczas przygotowywania Śniadania Wielkanocnego. Wspólny posiłek przy świątecznym stole był uwieńczeniem wszelkich starań. Po raz kolejny mogliśmy podzielić się symbolicznym jajkiem z uczestnikami i pracownikami ŚDS. W tym roku na Śniadaniu Wielkanocnym gościliśmy Przewodniczącego Sejmiku Województwa Pana Jana Bobka oraz Przewodniczącego Rady Gminy Pana Sergiusza Kaliszuka. Nie zabrakło również ks. kan. Władysława Kurasa. W gminie realizujemy wiele inwestycji dużych, mniejszych, ale żadna z nich nie daje takiej satysfakcji jak inwestycja w człowieka.

29597866 1745208638859162 5220054503465189379 n

Wiele spotkań, rozmów i uzgodnień w sprawie przebudowy dróg wojewódzkich 507 i 504 uwieńczonych zostało podpisaniem listów intencyjnych pomiędzy Gminą Braniewo a Samorządem Województwa reprezentowanym przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Listy intencyjne są ważnym krokiem w kierunku podjęcia współpracy zmierzającej do realizacji inwestycji drogowych.

Wójt Gminy Braniewo

Tomasz Sielicki

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa