Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Z DNIEM 1 LISTOPADA 2019R. NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU KONTA PRZEZNACZNEGO DO WNOSZENIA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU GOSPORAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DOTYCHCZASOWE KONTO ZOSTAJE ZASTĄPIONE KONTEM O NUMERZE:

08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

W sobotę 22 lutego w Świetlicy Wiejskiej w Żelaznej Górze odbyło się walne zebranie sprawozdawcze OSP Żelazna Góra za rok 2019. Podczas otwarcia zebrania, Prezes OSP przywitał wszystkich druhów i zaproszonych gości a następnie odczytano porządek zebrania. Wśród zaproszonych gości obecny był: Wójt Gminy Braniewo Pan Jakub Bornus, Komendant Powiatowy PSP w Braniewie bryg. Zbigniew Januszko i Komendant Gminny ZOSP RP w Braniewie dh. Zdzisław Piegdoń.

Przekazany, poświęcony i gotowy do drogi !

Wczoraj w obecności Wójta Gminy Braniewo Pana Jakuba Bornusa oraz księdza Władysława Kurasa oficjalnie na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żelaznej Górze odbyło się przywitanie i poświęcenie nowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych busa, który ma służyć do transportu naszych podopiecznych.

JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

warmiamazury

Rada Seniorów Gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa