INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 72/VIII/2023 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 września 2023 r., informuje się, że dn. 10.11.2023 r. (piątek) Urząd Gminy Braniewo będzie nieczynny.

 

 

W dzisiejszych czasach komputer w domu to podstawa – jednak nie dla wszystkich. Są jeszcze takie gospodarstwa domowe, które z różnych przyczyn mają ograniczony dostęp do świata wirtualnego. Aby zmniejszyć ryzyko wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy Braniewo wójt Tomasz Sielicki złożył wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „Gmina Braniewo w Internecie – surfuje po całym świecie”.

 

 

 

 

 

Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 1.027.493,10 zł. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Dzięki tym funduszom zapewnimy bezpłatny dostęp do zasobów sieci Internet wszystkim mieszkańcom Gminy Braniewo, poprzez utworzenie punktów dostępu w szkołach, świetlicach i bibliotekach. Osoby znajdujące się w najcięższej sytuacji materialnej z powodu niskich dochodów lub niepełnosprawności będą mogły ubiegać się o otrzymanie bezpłatnego zestawu komputerowego wraz z dostępem do Internetu.

W ramach projektu sfinansowany zostanie zakup sprzętu komputerowego oraz dostęp do Internetu dla grupy 54 gospodarstw domowych. Gmina zakupi równie 84 zestawy komputerowe, w które zostaną wyposażone świetlice, biblioteki i szkoły podległe Gminie. Z każdego gospodarstwa domowego jedna osoba zostanie gruntownie przeszkolona z zakresu podstawowej obsługi komputera oraz Internetu.

Mieszkańców Gminy spełniających niżej wymienione kryteria Wójt Gminy Braniewo serdecznie zaprasza do składania wniosków. Termin rekrutacji: 18 marca 2013r. – 17 kwietnia 2013r.

Warunki uczestnictwa w projekcie:
gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej;
gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;
dzieci i młodzież uczącą się, z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkiem pomocy społecznej;
osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym;
gospodarstwa domowe na dzień złożenia wniosku nie mogą posiadać komputera ani dostępu o Internetu.
Szczegółowe informacje na temat projektu i rekrutacji można uzyskać:

na stronie internetowej projektu: www.sufrujewinternecie.pl,

pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

osobiście w Urzędzie Gminy Braniewo, ul. Moniuszki 5, 14-500 Braniewo, pok. 10, 
lub dzwoniąc na nr: (055) 6440300.

Regulamin rekrutacji

http://www.serfujewinternecie.pl/wp-content/uploads/2013/01/regulamin_braniewo_gotowy_do_publikacji_pon_10_01_13.doc

Formularz zgłoszeniowy

http://www.serfujewinternecie.pl/wp-content/uploads/2013/01/Formularz-zg%C5%82oszeniowy1.doc
JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii