INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

W dniu 8.11.2012 został uroczyście otwarty odcinek drogi gminnej 110003N Braniewo – Podgórze.

 

 

 

 

 

 


Podczas uroczystości wójt podziękował zaproszonemu Wicemarszałkowi Województa Warmińsko – Mazurskiemu Witoldowi Wróblewskiemu za pomoc w pozyskaniu dofinansowania z budżetu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Podziękowania za zaangażowanie , zrozumienie i pomoc przy budowie odcinka drogi otrzymał również radny sejmiku Pan Jan Bobek. Kwota dofinansowania dzięki staraniom wójta oraz Rady Gminy Braniewo wyniosła100 tys. złotych. Całościowy koszt inwestycji to 300tys. złotych. Zakres prac obejmował położenie nowej nawierzchni asfaltowe, pobocza utwardzone zostały kruszywem oraz wykonano prace związane z prawidłowym odwodnieniem całego odcinka. Dzięki tej inwestycji podniesie się standard życia mieszkańców pobliskich miejscowości .

 

Do uroczystego przecięcia wstęgi wójt zaprosił wszystkich zaproszonych gości.JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii