INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Celem opieki poinwestycyjnej jest wspieranie rozwoju istniejących w gminie przedsiębiorstw, a także zapobieganie ich ewentualnym relokacjom. Wdrażanie opieki poinwestycyjnej w gminie Braniewo realizuwane jest poprzez nawiązanie bezpośrednich kontaktów, a następnie pozyskiwanie informacji o problemach, z którymi zmagają się inwestorzy. Częste spotkania z przedstawicielami głównych inwestorów stwarzają szansę swobodnego wyrażania opinii. Do najczęstszych należą: kontakty bezpośrednie, spotkania robocze (tzw. lobbingowe) z grupami inwestorów i towarzyskie.

 

Opieka poinwestycyjna w Gminie Braniewo

Płaszczyzny współpracy pomiędzy funkcjonującymi inwestorami a władzami gminy Braniewo:

 1. utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej (podstawą jest budowa sieci wodociągowych oraz modernizacja i przebudowa dróg)
 2. wsparcie w poszukiwaniu kolejnych nieruchomości w przypadku rozszerzania istniejącej działalności oraz w trakcie samego procesu inwestycyjnego
 3. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla kolejnych części gminy oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 4. inicjowanie współpracy z instytucjami okołobiznesowymi, wspólne spotkanie i wypracowywanie korzystnych rozwiązań
 5. stałe utrzymanie kontaktu władz samorządowych z przedsiębiorcami i potencjalnymi inwestorami poprzez kontakty bezpośrednie oraz telefoniczne, spotkania robocze  i  okolicznościowe.

Opieka poinwestycyjna w Gminie Braniewo polega na:

 1. udzielaniu wsparcia przy rozwiązywaniu problemów dotyczących spraw administracyjnych;
 2. współpracy związanej z rozszerzeniem Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej;
 3. rozpowszechnianiu informacji dotyczących prowadzonych szkoleń, spotkań i konferencji skierowanych dla przedsiębiorców;
 4. organizowaniu wspólnych wyjazdów na fora i konferencje skierowane do przedsiębiorców i samorządów
 5. współpracy przy zmianie przeznaczenia terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje;
 6. udzielaniu informacji dotyczących możliwości pozyskiwania środków unijnych dla przedsiębiorców,
 7. pomocy w przygotowaniu oferty promocyjnej przedsiębiorców do wystawienia na targach
 8. promocji produktów pochodzących od lokalnych przedsiębiorców

JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii