INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

W dniu 16.11.2011 w Starej Pasłęce odbyło się posiedzenia Komitetu Sterującego Projektu ,,Pętla Żuławska-rozwój turystyki wodnej. Etap I.''

 

 

 

 

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia przez partnerów projektu informacji o stanie realizacji poszczególnych zadań. Podjęto uchwałę w sprawie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowo projektu. Zmiany te dotyczyły między innymi inwestycji realizowanych przez Miasto Braniewo.

Lider projektu przekazał informacje o możliwości rozszerzenia zakresu realizowanego projektu. Starania przyłączenia się do projektu czyni Miasto i Gmina Frombork, która wyraziła chęć budowy przystani żeglarskiej we Fromborku. Omówiony został zarys modelu zarządzania przystaniami w fazie eksploatacji.

Więcej na temat zarządzania przystaniami:

www.gminabraniewo.pl/cms/images/info/zarys_modelu_zarzadzania.pdf

Podjęta również została uchwała o wyborze zarządcy powstającej infrastruktury, zarządcą zostało ,,Stowarzyszenie Żuławy''.

Galeria zdjęć pod adresem:

http://www.gminabraniewo.pl/cms/index.php/galeria/75-spotkanie-petla-zulawska


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii