INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Wczoraj w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego odbyło się bardzo ważne spotkanie dla naszego regionu, podczas którego została podpisana umowa na realizację projektów, w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021–2027:
• Realizacja programów rozwojowych, prowadzących do podniesienia kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli z terenu Pogranicza.
• Utworzenie Ludowego Uniwersytetu Pogranicza.
• Rozwój usług społecznych na terenie Pogranicza.
• Inwestycje w termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminach Pogranicza.

 

Umowa została podpisana z ramienia Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, w składzie: Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego Marcinem Kuchcińskim, Wicemarszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Sylwią Jaskulską i Wicemarszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Mironem Sycz oraz z ramienia Warmińsko-Mazurskie Samorządy Pogranicza, w składzie Prezes Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Samorządów Pogranicza Marta Kamińska.
Na sali obecni byli także członkowie Stowarzyszenia, który nie kryli dumy i zadowolenia, że po prawie 2 latach ciężkiej pracy nad projektami, udało się wspólnie osiągnąć ten wyjątkowy cel, który przybliży nas do realizacji wielu ważnych aspektów m.in edukacji, rozwoju usług społecznych, a także cennych inwestycji.
Dziękujemy Zarządowi i Członkom Stowarzyszenia za olbrzymią determinację! Nadchodzi czas działań!

JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii