Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA

Komunikat Wójta Gminy Braniewo związany ze szczepieniami przeciw wirusowi SARS- CoV-2

 STAWKI ZA ODPADY 2021

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w formie dokumentu elektroicznego będzie możliwe do dnia 26 lipca 2021 r.

 

Dzisiaj w Urzędzie Gminy Braniewo, Wójt Gminy Jakub Bornus podpisał umowę z Prezesem MKS "Zatoka" Panem Tomaszem Rebell na realizację zadania publicznego pt. "Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniu i rozgrywkach w piłkę nożną", który odbył się drogą otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2021r.
Wysokość środków publicznych na realizację zadania wynosi 15 tyś złotych.!
Gratulujemy !

Dzięki pozyskanym środkom w kwocie 1 450 000zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wkraczamy w etap realizacji zadania pt. „Kompleksowa rozbudowa sieci świetlic wiejskich w Gminie Braniewo”. Zadanie te będzie polegało na wykonaniu robót budowlano – montażowych i instalacyjnych.

JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa