Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Urząd Gminy w Braniewie informuję o obowiązku spisania się  rolników w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 do 30.11.2020r.

Podajemy nr telefonu rachmistrza spisowego Urzędu Gminy  tel. +48 22 666 66 62 (kod rachmistrza 4328), 571 504 328 lub 55 644 03 10.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w miejscowości Żelazna Góra, gmina Braniewo"

Informacja

Data zamieszczenia: 26.11.2015r.


 

Wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w miejscowości Żelazna Góra, gmina Braniewo

Informacja

Dokumentacja

Data zamieszczenia: 10.11.2015r.

WAŻNA INFORMACJA

Odpowiedź z dnia 13.11.2015r.


 

Informacja o wyborze oferty na przebudowe ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły w Żelaznej Górze na Środowiskowy Dom Samopomocy

Informacja

Data zamieszczenia: 06.10.2015r.


 

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły w Żelaznej Górze na Środowiskowy Dom Samopomocy Numer Ogłoszenia: 236084 - 2015

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Informacja

Dokumentacja

Data zamieszczenia: 10.09.2015r.


 

Informacja o wyborze oferty na przebudowe drogi gminnej w miejscowości Bemowizna zlokalizowanej na działce nr 318/1 i 317/2 obręb Szyleny

Informacja

Data zamieszczenia: 28.08.2015r.


 

Informacja o wyborze oferty na dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2015/2016 w oparciu o bilety miesięczne

Informacja

Data zamieszczenia: 10.08.2015r.


 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bemowizna zlokalizowanej na działce nr 318/1 i 317/2 obręb Szyleny

Ogłoszenie

Dokumetacja

WAŻNA INFORMACJA

Zmiana terminu składania ofert

Wyjaśnienie 1 do SIWZ zamówienia publicznego

Wyjaśnienie 2 do SIWZ zamówienia publicznego

Wyjaśnienie 3 do SIWZ zamówienia publicznego

Wyjaśnienie 4 do SIWZ zamówienia publicznego

Wyjaśnienie 5 do SIWZ zamówienia publicznego

Data zamieszczenia: 04.08.2015r.


 

Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2015/2016 w oparciu o bilety miesięczne

Ogłoszenie o przetargu na dowóz dzieci w roku 2015/2016r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na 2015/2016r.

Data zamieszczenia: 30.07.2015r.


 

Informacja o wyborze oferty przy przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Braniewo

Informacja

Data zamieszczenia: 24.07.2015r.


 

 

ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BRANIEWO

Ogłoszenie przetargu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Data zamieszczenia: 09.07.2015r.


 

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BRANIEWO

Ogłoszenie o unieważnieniu

Data zamieszczenia: 30.06.2015r.


 

ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BRANIEWO

Ogłoszenie przetargu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zapytanie ofertowe z dnia 18.06.15r.

Data zamieszczenia: 17.06.2015r.


 

Ogłoszenie o dziewiątym przetargu  na  „Pełnienie funkcji Operatora infrastruktury powstałej w ramach Projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”. ( przystań pasażerska przy zamku w Malborku)

Ogłoszenie o zamówieniu Malbork

SIWZ Malbork Zamek

Załącznik nr 7 do SIWZ

Data zamieszczenia: 17.06.2015r.


 

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BRANIEWO

Ogłoszenie o unieważnieniu

Data zamieszczenia: 16.06.2015r.


 

ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BRANIEWO

Ogłoszenie przetargu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Data zamieszczenia: 03.06.2015r.


 

Drugi przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż w nieruchomości zabudowanej  położonej w obrębie Krzewno, Jarocim, Wola Lipowska, Szyleny.

Data zamieszczenia: 20.01.2015r.

*ogłoszenie o przetargu Krzewno

*ogłoszenie o przetargu - Jarocin

*ogłoszenie o przetargu - Wola Lipowska

*ogłoszenie o przetargu - Szyleny


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

warmiamazury

Rada Seniorów Gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa