Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Z DNIEM 1 LISTOPADA 2019R. NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU KONTA PRZEZNACZNEGO DO WNOSZENIA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU GOSPORAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DOTYCHCZASOWE KONTO ZOSTAJE ZASTĄPIONE KONTEM O NUMERZE:

08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

 

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Braniewo powiadamia mieszkańców Nowej i Starej Pasłęki, że w związku z realizacją zadania „Remont istniejącego mostu stalowego nad rzeką Pasłęką w miejscowości Nowa Pasłęka” w dniu 16.09.2019r. nastąpi zamknięcie dla ruchu mostu nad rzeką Pasłęką łączącego obie części miejscowości. Planowane zakończenie prowadzenia robót do dnia 15.12.2019r. Dojazd do Starej Pasłęki od Braniewa będzie możliwy drogą powiatową nr 1379 (droga z płyt betonowych). Dojazd do Nowej Pasłęki pozostaje bez zmian, drogą powiatową nr 1377. Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

Mapa objazdu

Rok: 2019; okres: 08 (1.VI - 31.VII)

Wyniki 8 raportu suszy rolniczej opublikowane przez IUNG-PIB w Puławach potwierdziły wystąpienie suszy rolniczej między innymi na terenie Gminy Braniewo na następujących kategoriach gleby:

Kategoria I –(BARDZO LEKKIEJ)  uprawy  kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę

Kategorii I (bardzo lekkich): zboża jare

 

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy Braniewo. Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy Braniewo oraz w linku poniżej, ponieważ zgłoszenia mogą być przyjmowane tylko na drukach ustalonych przez Wojewodę.

Wzór wniosku rolnika do gminy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w miejscowości Żelazna Góra, gmina Braniewo"

Informacja

Data zamieszczenia: 26.11.2015r.


 

Wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w miejscowości Żelazna Góra, gmina Braniewo

Informacja

Dokumentacja

Data zamieszczenia: 10.11.2015r.

WAŻNA INFORMACJA

Odpowiedź z dnia 13.11.2015r.


 

Informacja o wyborze oferty na przebudowe ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły w Żelaznej Górze na Środowiskowy Dom Samopomocy

Informacja

Data zamieszczenia: 06.10.2015r.


 

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły w Żelaznej Górze na Środowiskowy Dom Samopomocy Numer Ogłoszenia: 236084 - 2015

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Informacja

Dokumentacja

Data zamieszczenia: 10.09.2015r.


 

Informacja o wyborze oferty na przebudowe drogi gminnej w miejscowości Bemowizna zlokalizowanej na działce nr 318/1 i 317/2 obręb Szyleny

Informacja

Data zamieszczenia: 28.08.2015r.


 

Informacja o wyborze oferty na dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2015/2016 w oparciu o bilety miesięczne

Informacja

Data zamieszczenia: 10.08.2015r.


 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bemowizna zlokalizowanej na działce nr 318/1 i 317/2 obręb Szyleny

Ogłoszenie

Dokumetacja

WAŻNA INFORMACJA

Zmiana terminu składania ofert

Wyjaśnienie 1 do SIWZ zamówienia publicznego

Wyjaśnienie 2 do SIWZ zamówienia publicznego

Wyjaśnienie 3 do SIWZ zamówienia publicznego

Wyjaśnienie 4 do SIWZ zamówienia publicznego

Wyjaśnienie 5 do SIWZ zamówienia publicznego

Data zamieszczenia: 04.08.2015r.


 

Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2015/2016 w oparciu o bilety miesięczne

Ogłoszenie o przetargu na dowóz dzieci w roku 2015/2016r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na 2015/2016r.

Data zamieszczenia: 30.07.2015r.


 

Informacja o wyborze oferty przy przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Braniewo

Informacja

Data zamieszczenia: 24.07.2015r.


 

 

ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BRANIEWO

Ogłoszenie przetargu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Data zamieszczenia: 09.07.2015r.


 

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BRANIEWO

Ogłoszenie o unieważnieniu

Data zamieszczenia: 30.06.2015r.


 

ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BRANIEWO

Ogłoszenie przetargu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zapytanie ofertowe z dnia 18.06.15r.

Data zamieszczenia: 17.06.2015r.


 

Ogłoszenie o dziewiątym przetargu  na  „Pełnienie funkcji Operatora infrastruktury powstałej w ramach Projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”. ( przystań pasażerska przy zamku w Malborku)

Ogłoszenie o zamówieniu Malbork

SIWZ Malbork Zamek

Załącznik nr 7 do SIWZ

Data zamieszczenia: 17.06.2015r.


 

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BRANIEWO

Ogłoszenie o unieważnieniu

Data zamieszczenia: 16.06.2015r.


 

ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BRANIEWO

Ogłoszenie przetargu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Data zamieszczenia: 03.06.2015r.


 

Drugi przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż w nieruchomości zabudowanej  położonej w obrębie Krzewno, Jarocim, Wola Lipowska, Szyleny.

Data zamieszczenia: 20.01.2015r.

*ogłoszenie o przetargu Krzewno

*ogłoszenie o przetargu - Jarocin

*ogłoszenie o przetargu - Wola Lipowska

*ogłoszenie o przetargu - Szyleny


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

warmiamazury

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa