Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

1. Deklaracja na podatek od nieruchomości: druk do pobrania

2. Deklaracja na podatek rolny: druk do pobrania

3. Deklaracja na podatek leśny: druk do pobrania

4. Cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego (Uchwała Nr 6/VIII/2018).

5. Okreslenie wysokości stawek podatku od nieruchomości Uchwala (Uchwała Nr 90/VII/2018)

6. Cena średnia drewna do celów wymiaru  podatku leśnego (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadlesnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017r.  M.P.2018.1005)


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa