Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

Rok: 2019; okres: 08 (1.VI - 31.VII)

Wyniki 8 raportu suszy rolniczej opublikowane przez IUNG-PIB w Puławach potwierdziły wystąpienie suszy rolniczej między innymi na terenie Gminy Braniewo na następujących kategoriach gleby:

Kategoria I –(BARDZO LEKKIEJ)  uprawy  kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę

Kategorii I (bardzo lekkich): zboża jare

 

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy Braniewo. Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy Braniewo oraz w linku poniżej, ponieważ zgłoszenia mogą być przyjmowane tylko na drukach ustalonych przez Wojewodę.

Wzór wniosku rolnika do gminy

PIW-z/401/7/546/12                                                                                     Braniewo,dnia 9 maja 2012 r.

 

Pan/Pani

Burmistrz Miasta Braniewa

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork,Pieniężno,

Wójt Gminy

Braniewo, Lelkowo,Płoskinia,Wilczęta

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Braniewie prosi o rozpropagowanie wśród mieszkańców wiedzy dotyczącej obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie wynikającego z przepisów ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt ( t.j. Dz.U. z 2008 r., Nr 213, poz.1342 z późn.zm. )

Właściciele psów zobowiązani są poddać szczepieniu każdego psa do ukończenia przez tego psa czwartego miesiąca życia. Od takiego obowiązku nie zwalnia właściciela akcja szczepienia psów organizowana przez lekarzy weterynarii, którzy zwyczajowo obsługują miejscowości, w których leczą zwierzęta, ponieważ akcja taka jest tylko przejawem dobrej woli tych lekarzy mającej na celu ułatwienie właścicielom doprowadzenie psów do szczepienia. Właściciele, których psy w czasie takiej „akcji” nie miały wieku przynajmniej 3 miesięcy, albo urodziły się już po takiej „akcji” są zobowiązani doprowadzić psa do szczepienia do dowolnie wybranej przez siebie placówki świadczącej usługi weterynaryjne najpóźniej do dnia w którym pies kończy 4 miesiące życia, ale nie wcześniej niż przed ukończeniem 3 miesięcy życia. Kolejne szczepienia psów musza się odbywać corocznie, nie później niż przed upływem 12 miesięcy od poprzedniego szczepienia.

Zgodnie z art. 85 ust 1a ustawy o ochronie zdrowia zwierząt:

Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, a w przypadku wprowadzenia obowiązku ochronnego szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie - od tego obowiązku - podlega karze grzywny.”

Wyk/CP/TZ

WYJAŚNIENIE NR 1DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na Przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku administracyjnego w Bemowiźnie 18 na lokale socjalne i budowa przyłącza C.O
Numer ogłoszenia: 126090 - 2012; data zamieszczenia: 20.04.2012

Na terenie miejscowości Szyleny pojawiła się bezdomna suczka w wieku około 1 roku życia o umaszczeniu jasno beżowym, rasy mieszanej. Suczka jest łagodnego usposobienia. Pilnie poszukuje się właściciela suczki lub osoby,  która zaopiekowałaby się nią na stałe.

 

JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa