Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Z DNIEM 1 LISTOPADA 2019R. NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU KONTA PRZEZNACZNEGO DO WNOSZENIA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU GOSPORAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DOTYCHCZASOWE KONTO ZOSTAJE ZASTĄPIONE KONTEM O NUMERZE:

08 8313 0009 0039 0039 200 00300

 

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Braniewo powiadamia mieszkańców Nowej i Starej Pasłęki, że w związku z realizacją zadania „Remont istniejącego mostu stalowego nad rzeką Pasłęką w miejscowości Nowa Pasłęka” w dniu 16.09.2019r. nastąpi zamknięcie dla ruchu mostu nad rzeką Pasłęką łączącego obie części miejscowości. Planowane zakończenie prowadzenia robót do dnia 15.12.2019r. Dojazd do Starej Pasłęki od Braniewa będzie możliwy drogą powiatową nr 1379 (droga z płyt betonowych). Dojazd do Nowej Pasłęki pozostaje bez zmian, drogą powiatową nr 1377. Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

Mapa objazdu

Rok: 2019; okres: 08 (1.VI - 31.VII)

Wyniki 8 raportu suszy rolniczej opublikowane przez IUNG-PIB w Puławach potwierdziły wystąpienie suszy rolniczej między innymi na terenie Gminy Braniewo na następujących kategoriach gleby:

Kategoria I –(BARDZO LEKKIEJ)  uprawy  kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę

Kategorii I (bardzo lekkich): zboża jare

 

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy Braniewo. Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy Braniewo oraz w linku poniżej, ponieważ zgłoszenia mogą być przyjmowane tylko na drukach ustalonych przez Wojewodę.

Wzór wniosku rolnika do gminy

Wójt Gminy Braniewo podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy Braniewo został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 055-644-03-21

PIW-z/401/7/546/12                                                                                     Braniewo,dnia 9 maja 2012 r.

 

Pan/Pani

Burmistrz Miasta Braniewa

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork,Pieniężno,

Wójt Gminy

Braniewo, Lelkowo,Płoskinia,Wilczęta

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Braniewie prosi o rozpropagowanie wśród mieszkańców wiedzy dotyczącej obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie wynikającego z przepisów ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt ( t.j. Dz.U. z 2008 r., Nr 213, poz.1342 z późn.zm. )

Właściciele psów zobowiązani są poddać szczepieniu każdego psa do ukończenia przez tego psa czwartego miesiąca życia. Od takiego obowiązku nie zwalnia właściciela akcja szczepienia psów organizowana przez lekarzy weterynarii, którzy zwyczajowo obsługują miejscowości, w których leczą zwierzęta, ponieważ akcja taka jest tylko przejawem dobrej woli tych lekarzy mającej na celu ułatwienie właścicielom doprowadzenie psów do szczepienia. Właściciele, których psy w czasie takiej „akcji” nie miały wieku przynajmniej 3 miesięcy, albo urodziły się już po takiej „akcji” są zobowiązani doprowadzić psa do szczepienia do dowolnie wybranej przez siebie placówki świadczącej usługi weterynaryjne najpóźniej do dnia w którym pies kończy 4 miesiące życia, ale nie wcześniej niż przed ukończeniem 3 miesięcy życia. Kolejne szczepienia psów musza się odbywać corocznie, nie później niż przed upływem 12 miesięcy od poprzedniego szczepienia.

Zgodnie z art. 85 ust 1a ustawy o ochronie zdrowia zwierząt:

Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, a w przypadku wprowadzenia obowiązku ochronnego szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie - od tego obowiązku - podlega karze grzywny.”

Wyk/CP/TZ

JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

warmiamazury

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa