Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA
Komunikat Wójta Gminy Braniewo związany ze szczepieniami przeciw wirusowi SARS- CoV-2

 

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Ankieta dla mieszkańców Gminy Braniewo

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BRANIEWO
Z DNIA 4 KWIETNIA 2022 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Bobrowiec dotyczących podziału Sołectwa Bobrowiec na dwa odrębne sołectwa:
Sołectwo Bobrowiec i Sołectwo Rudłowo
oraz nadania statutów planowanym do wydzielenia sołectwom

Na podstawie § 3 Zarządzenia Nr 44/VIII/2022 Wójta Gminy Braniewo z dnia 31 marca 2022 r.

powiadamiam

mieszkańców Sołectwa Bobrowiec, że w dniach 4 kwietnia 2022 r. - 18 kwietnia 2022 r. przeprowadzone zostaną Konsultacje społeczne w trybie określonym w § 6 pkt 2 uchwały Rady Gminy Braniewo z dnia 30 grudnia 2008 r. Nr 77/V/2008 w sprawie określenia zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Braniewo (Warmi. z 2009 r.,
Nr 24, poz. 456) poprzez indywidualne zbieranie głosów na formularzu zgłaszania opinii stanowiącym Załącznik nr 1 ww. Zarządzenia.

Formularz, o którym mowa powyżej, oraz projekt uchwały w sprawie podziału Sołectwa Bobrowiec i projekty statutów tworzonych sołectw dostępne będą w Urzędzie Gminy Braniewo - pokój nr 11, u Sołtysa Sołectwa Bobrowiec, na stronie internetowej Gminy Braniewo: www.gminabraniewo.pl,
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Braniewo: www.bipbraniewo.warmia.mazury.pl.

Wypełniony formularz można złożyć w terminie określonym na wstępie w Urzędzie Gminy Braniewo, pokój nr 11, bądź listownie na adres Urzędu Gminy Braniewo, ul. Moniuszki 5,
14-500 Braniewo.

Formularze nie posiadające podpisu nie będą brane pod uwagę.

zarządzenie Bobrowiec

formularz ankietowy

OBWIESZCZENIE

projekt statutu Bobrowiec

projekt uchwały Bobrowiec

projekt statutu Rudłowo


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa