Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

Wyniki drugiego raportu suszy rolniczej opublikowane przez IUNG-PIB w Puławach potwierdziły występowanie suszy rolniczej między innymi na terenie Gminy Braniewo na następujących kategoriach gleby:

- kategorii I (bardzo lekkich): zboża jare

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy Braniewo. Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy Braniewo oraz w linku poniżej, ponieważ zgłoszenia mogą być przyjmowane tylko na drukach ustalonych przez Wojewodę.

Wzór wniosku rolnika do gminy

Informujemy mieszkańców, iż w miesiącu czerwcu 2017r. zostanie przeprowadzona dezynfekcja pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych. W związku z powyższym prosimy, aby w danych dniach pojemniki zostały przez mieszkańców udostępnione dla serwisantów w w/w celu. Poniżej przedstawiamy daty dezynfekcji na poszczególnych miejscowościach:

W nawiązaniu do uchwały nr 49/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty informujemy, iż od miesiąca sierpnia 2016r. (płatne do 15 września br.) należność z tytułu przedmiotowej opłaty przedstawiać się będzie następująco:

1/ Odpady segregowane

1-3 osoby: 11 zł/ osobę, miesięcznie,
4 osoby: 10 zł / osobę miesięcznie,
5 osób: 9 zł / osobę miesięcznie,
6 osób: 8 zł / osobę miesięcznie,
7 osób: 7 zł / osobę miesięcznie,
(…) osób: 7 zł / osobę miesięcznie,

2/ Odpady niesegregowane (zmieszane)

1-3 osoby: 16 zł/ osobę, miesięcznie,
4 osoby: 15 zł / osobę miesięcznie,
5 osób: 14 zł / osobę miesięcznie,
6 osób: 13 zł / osobę miesięcznie,
7 osób: 12 zł / osobę miesięcznie,
(…) osób: 12 zł / osobę miesięcznie.

JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa