Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy Braniewo informuje, iż ustala się  następujący termin, tryb i  częstotliwość uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi :


1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się za miesiąc kalendarzowy, do 15 dnia każdego następnego miesiąca

( pierwsza opłata za miesiąc lipiec płatna do 15 sierpnia 2013 roku  )

2. Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obejmują okres od dnia 01 do 30 lipca 2013 roku, uiszcza się w terminie do 15 sierpnia 2013 r.

3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na następujący nr konta :

29 2030 0045 1110 0000 0129 3660

Więcej artykułów…

JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa