Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

Uroczysty charakter miała sesją Rady Gminy Braniewo, która odbyła się 16 czerwca 2018 r., tym razem wyjątkowo w sobotę. Gościem szczególnym był gen. broni rez. dr Mirosław Różański, Prezes Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju STATPOINTS promującej działania na rzecz weteranów. Również gmina Braniewo wykazując wolę uczestnictwa w tak szczytnym przedsięwzięciu przystąpiła do programu wspierającego tę inicjatywę.

Podczas sesji Rada Gminy przyjęła Program „Gmina Braniewo Weteranom”, którego celem jest wsparcie osób posiadających status weterana i weterana poszkodowanego. Program przewiduje ulgi dla weteranów mieszkających zarówno na terenie gminy Braniewo jak i poza. Zadaniem gminy jest pozyskanie partnerów, którzy razem z nami będą realizowali założenia programu. Intencją uchwały jest także budowanie świadomości lokalnej na temat udziału polskich żołnierzy w misjach poza granicami kraju, a tym samym wrażliwości społecznej wobec tych, którzy sposób szczególny służą naszemu społeczeństwu.


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa