Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

droga sturbiny

Kolejny sukces w zakresie realizacji zadań związanych z poprawą infrastruktury drogowej w naszej gminie. Tym razem najbardziej ucieszą się mieszkańcy Strubin. Wkrótce rozpocznie się remont drogi na odcinku Lipowina-Strubiny.W związku z bardzo wysokimi kosztami remontu i ogromną chęcią jego realizacji, inwestycja została podzielona na etapy. Niebawem zakończą się procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na remont. Inwestycja dofinansowana będzie ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa