Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

29258576 1735514656495227 972088366239580160 n
Podczas spotkania omówione zostały najważniejsze sprawy związane z regulacją odpływu wody z systemów drenarskich i sieci rowów odwaniających. Kolejnym tematem byłowystępowaniepodtopień gruntów ornych w Gminie Braniewo.

Uczestnicy zebrania skoncentrowali się również na analizie sytuacji związanej z występowaniem nadmiernej ilości opadów na przełomie ostatnich kilku miesięcy. Omówili stan istniejących systemów drenarskich oraz przyczyny podtopień. Skupili się na znalezieniu rozwiązań, które wyeliminują negatywne skutki opadów, przyczyniające się do niszczenia upraw rolnychoraz infrastruktury drogowej w naszej gminie.Podczas zebrania zaplanowany został budżetu i zadania na rok 2018.


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa