Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

uczestnicy turnieju

16 marca w Szkole Podstawowej w Lipowinie odbyły się gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom”, zorganizowane przez Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego OSP Tomasza Sielickiego.

Do pierwszego etapu turnieju przystąpiło 28. uczniów, podzielonych na dwie grupy wiekowe: pierwsza grupa -szkoły podstawowe- licząca 13 osób i druga grupa -szkoła gimnazjalna- licząca 15 osób. Test eliminacyjny składał się z 30 pytań, na które należało odpowiedzieć w czasie 30 minut.

W kategorii klas podstawowych kolejność czołowych miejsc była następująca:

  1. miejsce Oskar Wisniewiecki
  2. miejsce Grzegorz Kazimierczuk
  3. miejsce Igor Wielgus

W kategorii klas gimnazjalnych najlepsze wyniki osiągnęli:

  1. miejsce Michał Mieczkowski
  2. miejsce Piotr Omielańczuk
  3. miejsce Tomasz Wierzbicki

Wymienieni uczniowie awansowali do powiatowego etapu turnieju.

Najlepsi uczestnicy eliminacji otrzymali pamiątkowe puchary, medale i dyplomy. Nagrody w imieniu Wójta wręczyli: Komendant Gminy OSP druh Zdzisław Piegdoń, Prezes OSP w Lipowinie druh Ryszard Mieczkowski oracz pracownik Urzędu Gminy Braniewo Pan Eugeniusz Broniszewski.

Organizacja tego rodzaju turniejów ma na celu rozpowszechnianie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej.

Dziękujemy młodzieży za aktywny udział oraz opiekunom za pomoc w przygotowaniu uczestników. Gratulujemy dobrych wyników i trzymamy kciuki za powodzenie w kolejnych etapach turnieju.

 

 


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa