7 września obchodziliśmy I. urodziny Środowiskowego Domu Samopomocy w Żelaznej Górze. Każda rocznica sprzyja refleksji i podsumowaniu, zastanawiamy się nad słusznością podjętych decyzji i wynikających z nich działań. Wówczas często pojawiają się wątpliwości. Dziś, po roku działalności naszego ośrodka wsparcia, nie mamy żadnych wątpliwości. Pomimo likwidacji szkoły udało się stworzyć coś nowego. Władze gminy podjęły trudną decyzję, a zaufanie i wiara mieszkańców pomogły w realizacji założonych celów.

W uroczystych obchodach pierwszej rocznicy funkcjonowania ośrodka, udział wzięło grono licznie przybyłych gości, a wśród nich: Dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu Pani Karolina Motyka-Kozioł, Przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Jan Bobek, Starosta Powiatu Braniewskiego Pan Leszek Dziąg, Przewodniczący Rady Gminy Pan Sergiusz Kaliszuk, przedstawiciele sąsiednich samorządów, mieszkańcy gminy, członkowie Stowarzyszenia Ostoja Warmińska, zaprzyjaźnieni przedsiębiorcy, przedstawiciele i podopieczni innych ośrodków wsparcia, pracownicy Urzędu Gminy z Wójtem Tomaszem Sielickim, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Ci najważniejsi w tym wyjątkowym dniu: podopieczni i pracownicy Środowiskowego Domu. Dyrektor ośrodka Pani Kalina Jakimczuk podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Domu i w dalszym ciągu wspierają jego działanie. Wójt Tomasz Sielicki skierował słowa uznania w stronę Pani Dyrektor oraz pracowników ŚDS, dziękując za codziennie podejmowany trud i zaangażowanie, które wkładają w rozwój placówki oraz pomoc jej uczestnikom.

Pomimo deszczowej pogody atmosfera była ciepła i rodzinna. Gospodarze uroczystości zorganizowali prawdziwą biesiadę, chcąc jak najlepiej przyjąć zaproszonych gości. Muzyczną oprawę zapewniły występy zespołów: Braniewska Nuta, Tęcza Warmii i Ton Lira. Również uczestnicy ŚDS zaprezentowali się na scenie.

Dla przypomnienia od roku w zajęciach prowadzonych przez ŚDS uczestniczy ponad 30 mieszkańców naszej gminy. Już niedługo kolejnych 5 osób będzie mogło korzystać ze wsparcia ośrodka. Podopieczni biorą udział w zajęciach terapeutycznych kształtujących umiejętności niezbędne do samodzielnego i aktywnego życia. Nadrzędnym celem jest także integracja uczestników ze środowiskiem lokalnym. Dzięki uczestnictwu w różnorodnych zajęciach podopieczni nabyli nowe umiejętności praktyczne tj. gotowanie, obsługa sprzętu komputerowego czy rękodzieło.

Obecnie ŚDS realizuje projekt, którego celem jest aktywizacja zawodowa kolejnej grupy mieszkańców. Te i wiele innych działań świadczą o aktywnej działalności oraz otwartości Środowiskowego Domu Samopomocy. Dziękujemy za pierwszy wspólny rok i życzymy kolejnych lat aktywnej i prężnej działalności.

 


Wójt Gminy Braniewo

Tomasz Sielicki

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa