Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA
Komunikat Wójta Gminy Braniewo związany ze szczepieniami przeciw wirusowi SARS- CoV-2

 

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Ankieta dla mieszkańców Gminy Braniewo

W porządku obrad piątkowej Sesji Rady Gminy znalazły się uchwały, podjęcie, których zainicjuje nowe działania w różnych dziedzinach życia społecznego. Władze gminy wspierają projekty, które prowadzą do rozwoju Gminy, a tym samym do poprawy, jakości życia mieszkańców.

Ważnym przedsięwzięciem będzie zadanie pod nawą „Poprawa warunków komunikacyjnych na trasie przygranicznej Gronowo- Górowo Iławeckie. Etap Żelazna Góra”. Inwestycja realizowana będzie przez Powiat Braniewski z udziałem finansowym Gminy Braniewo. Na remont drogi w Żelaznej Górze, Gmina przeznaczy 145 tys. zł. Jest to droga, która służy naszym mieszkańcom w związku z tym, zasadne jest przeznaczenie środków na jej modernizację.

Rada Gminy podjęła również uchwałę o przystąpieniu do realizacji Projektu „Razem w przyszłość” mającego na celu aktywne uczestnictwo i zwiększenie szans na zatrudnienie. Cele projektu realizowane będą poprzez aktywizację społeczną i zawodową osób wykluczonych społecznie. Jednostką prowadząca będzie Stowarzyszenie „Ostoja Warmińska” działającą w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Podczas piątkowej sesji omawiane były również inne inicjatywy, których ideą jest pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego. By nasze zabytki zachować w dobrym stanie dla przyszłych pokoleń, Radni podjęli decyzję o udzieleniu pomocy finansowej dwóm braniewskim kościołom: Cerkwi pw. św. Trójcy w Braniewie, która z powodu złego stanu technicznego została zamknięta przez nadzór budowlany oraz Bazylice Mniejszej pw. św. Katarzyny  w Braniewie, w której trwają prace remontowe zabytkowych organów.

Miłym akcentem ostatniej sesji było złożenie gratulacji Sołtysom, którzy zajęli miejsca na podium w plebiscycie zorganizowanym przez Grupę WM, gdzie laureaci wybierani byli przez czytelników „Gazety Olsztyńskiej” i „Dziennika Elbląskiego”. Przypomnimy, że SuperSołtysem powiatu braniewskiego został Pan Krzysztof Łacman - Sołectwo Zakrzewiec, a Brązowym Sołtysem został Pan Piotr Huk - Sołectwo Pęciszewo. Jeszcze raz gratulujemy!

 


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa