Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

 

GMINA BRANIEWO WŚRÓD PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA
W RAMACH KONKURSU

 

Lp. Numer wniosku Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu

Koszt całkowity projektu

(PLN)

Kwota wnioskowanego dofinansowania

(PLN)

Ocena KOP

(pkt)

4. RPWM.05.04.01-28-0012/16 Gmina Braniewo Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur poprzez doposażenie służb ratowniczych subregionu elbląskiego w specjalistyczny sprzęt 808 450,00 680 000,00 26,00

 

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłosił listę beneficjentów, którzy otrzymają dofinansowanie w ramach Działania 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem - Poddziałania 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur.

Gmina Braniewo usytuowała się na 4 miejscu wśród wybranych w konkursie wniosków. Wysoka pozycja na liście beneficjentów świadczy o dużym zaangażowaniu władz i pracowników Urzędu Gminy w przygotowanie dokumentacji konkursowej. Dzięki temu ciężka praca została uwieńczona sukcesem! Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 680 tys. zł na zakup specjalistycznego pojazdu ratowniczo – gaśniczego z przeznaczeniem do użytkowania OSP Żelazna Góra. Całkowity koszt projektu to ponad 800 tys. zł.

 


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa