Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA
Komunikat Wójta Gminy Braniewo związany ze szczepieniami przeciw wirusowi SARS- CoV-2

 

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Ankieta dla mieszkańców Gminy Braniewo

×

Ostrzeżenie

JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: [ROOT]/images/informacje/2016/forum_biznesu/.

×

Uwaga

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder:

Forum Współpracy Biznesowej Obwodu Kaliningradzkiego i województwa warmińsko-mazurskiego to cykliczne wydarzenie, które ma na celu rozwój międzynarodowej współpracy pomiędzy regionami na różnych płaszczyznach. W tym roku odbyło się 5 października w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie.

Otwarcia forum dokonał pan Marcin Kuchciński - członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele administracji samorządowej, przedsiębiorcy, a także instytucje otoczenia biznesu zarówno z Obwodu Kaliningradzkiego jak i z Polski. Uczestnicy podkreślają, że organizacja takich spotkań umożliwia nawiązanie bezpośrednich kontaktów gospodarczych pomiędzy regionalnymi przedsiębiorstwami i samorządami a partnerami z Obwodu Kaliningradzkiego.

Wójt Tomasz Sielicki wraz z przedsiębiorcami z terenu Gminy Braniewo i przedstawicielami urzędu, wzięli udział w trzech panelach tematycznych dotyczących współpracy w ramach działalności projektowej, przedsiębiorczości i turystyki. Nadzalewowe i przygraniczne położenie Gminy Braniewo jest naszym atutem i stwarza warunki do nawiązania współpracy transgranicznej, dlatego ważne jest uczestnictwo w takich konferencjach, co pozwoli na pozyskanie nowych kontaktów.

Ważnym punktem spotkania była prezentacja przedstawiona przez przedstawicieli organów i instytucji związanych z Programem Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, którzy opowiedzieli o możliwościach współpracy i zasadach realizacji wspólnych projektów Polsko-Rosyjskich. Budżet PWT Polska-Rosja w latach 2014-2020 planowany jest na kwotę 61,9 mln EUR. Dotacje przyznawane będą przede wszystkim na projekty promujące lokalną kulturę i dziedzictwo historyczne, ochronę środowiska, poprawę transportu i komunikacji oraz promocję zarządzania granicami i bezpieczeństwo.

Podczas forum odbyła się również dyskusja na temat możliwości udzielania pomocy finansowej dla przedsiębiorców oraz nawiązywania współpracy w rolnictwie np. w sadownictwie, hodowli bydła, uprawie roślin czy agroturystyce.

Organizatorzy podkreślili, że współpraca gospodarcza pomiędzy Polską a Obwodem Kaliningradzkim przebiega dość pomyślnie, ale istnieje ciągła konieczność udoskonalania pewnych procedur oraz reagowanie na wszelkie zmiany zachodzące wokół biznesu. Wzajemna wymiana doświadczeń pomaga zdiagnozować pewne problemy i wypracować rozwiązania mające na celu pomyślną realizacje wspólnych projektów z korzyścią dla obu partnerów.

 

{gallery}/informacje/2016/forum_biznesu/{/gallery}


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa