Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA

Komunikat Wójta Gminy Braniewo związany ze szczepieniami przeciw wirusowi SARS- CoV-2

 

 

Szanowni Państwo,

W 1918 roku, po 123 latach rozbiorów dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję, państwo polskie odrodziło się i wybiło na niepodległość. Jesienią 1918 roku dobiegała końca I wojna światowa, która przyniosła klęskę wszystkim trzem zaborcom. Dla Polaków była to niepowtarzalna szansa, aby odzyskać upragniony byt państwowy. Widząc rychłą klęskę zaborców, Polacy zaczęli przejmować władzę wojskową i cywilną tworząc zręby przyszłego państwa.


W dniu 10.11.2011 w miejscowości Lipowina odbyły się gminne obchody 93 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny w asyście kompanii honorowej i sztandaru 9 Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie oraz sztandaru Powiatowej Komendy PSP w Braniewie.

Na uroczystości przybyli zaproszeni goście Starosta Braniewski Krzysztof Kowalski, Radny Sejmiku warmińsko-mazurskiego Jan Bobek, czasowo pełniący obowiązki Dowódcy 9 Brygady Kawalerii Pancernej ppłk. Dariusz Szlendak, Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Braniewie mł.insp. Stanisław Kędzierski, Z-ca Komendanta Placówka Straży Granicznej w Grzechotkach kpt. Maciej Kiełek, Komendant Powiatowy PSP w Braniewie st.kpt. Władysław Szepanowicz, Przewodniczący Rady Gminy Roman Ruksztełło, radni gminy oraz sołtysi. Po mszy świętej Wójt Gminy Braniewo Tomasz Sielicki odczytał list do młodzieży głos zabrał również ppłk. Dariusz Szlendak, następnie odbyło się uroczyste złożenie kwiatów przez zaproszonych gości przy symbolicznym miejscu upamiętniającym poległych za Ojczyznę. Oddana została salwa honorowa, następnie przemaszerowano do Zespołu Szkół w Lipowinie gdzie odbyła się część artystyczna obchodów przygotowana przez grono pedagogiczne oraz uczniów z Zespołu Szkół w Lipowinie i Szkoły Podstawowej w Szylenach.

Więcej zdjęć w galerii pod adresem:

http://www.gminabraniewo.pl/cms/index.php/galeria/64-obchody-93-rocznicy-odzyskania-przez-polske-niepodleglosci


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

warmiamazury

Rada Seniorów Gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa