Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

 • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
 • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA
Komunikat Wójta Gminy Braniewo związany ze szczepieniami przeciw wirusowi SARS- CoV-2

 

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Ankieta dla mieszkańców Gminy Braniewo

radni

 

Zapraszamy Państwa na IX Sesję Rady Gminy Braniewo, która odbędzie się dnia 26 czerwca 2015 r. o godz.12:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

PORZĄDEK OBRAD IX SESJI RADY GMINY BRANIEWO DNIA 26 CZERWCA 2015 ROKU

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.

 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

 3. Informacja przedstawicieli współpracujących z Gminą.

 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac w okresie między sesjami.

 5. Informacja Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami.

 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.

 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

 9. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dopłat do grup taryfowych.

 10. Projekt uchwały w sprawie skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie.

 11. Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

 12. Przerwa 15 minut.

 13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Braniewo do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Wysoczyzna Elbląska.

 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 25/VII/2014 Rady Gminy Braniewo z dnia Rady Gminy Braniewo z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Braniewo na lata 2015 – 2025 r.

 15. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok.

 16. Zapytania i wolne wnioski.

 17. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 18. Zakończenie obrad.

 


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa