Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA
Komunikat Wójta Gminy Braniewo związany ze szczepieniami przeciw wirusowi SARS- CoV-2

 

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Ankieta dla mieszkańców Gminy Braniewo

07819834 e68d 4388 b7ba 9ec9495eef2e DSC0101

Już po raz kolejny przedstawiciele Urzędu Gminy Braniewo uczestniczyli w Forum Gospodarczym Warmii i Mazur, organizowanym przez Warmińsko-Mazurskie Centrum Obsługi Inwestora, działającym w strukturze Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie.

Jest to jedno z najważniejszych regionalnych wydarzeń gospodarczych w Polsce Wschodniej, które corocznie przyciąga blisko 200 przedstawicieli biznesu, administracji publicznej i dyplomacji. W tym roku odbyło się 12 czerwca w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie. Celem Forum jest stworzenie warunków do wspólnej debaty nad kierunkami rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego oraz Polski Wschodniej z uwzględnieniem roli, jaką odgrywa w tym procesie administracja publiczna.

Tematem przewodnim tegorocznego forum było wykorzystanie inteligentnych specjalizacji w budowaniu przewagi konkurencyjnej regionu. Inteligentne specjalizacje mają na celu doprowadzić do powstania nowych rynków aktywności gospodarczej. O wykorzystaniu unikalnych zasobów naturalnych regionów, połączeniu różnych branż oraz zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych opowiadali m.in. prof. dr. hab. Grzegorz Gorzelak - dyrektor Centrum Europejskich Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz przedstawiciele firm i samorządów wykorzystujących inteligentne specjalizacje regionów.

Tegoroczne Forum poprzedzone było dwudniowymi warsztatami pt.: Jak promować możliwości inwestycyjne i gospodarcze w regionie”, prowadzonymi przez amerykańskiego doradcę ds. inwestycji zagranicznych Charlesa Krakoffa.

 

 

 

Źródło zdjęcia: http://investinwarmiaandmazury.pl/


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa