Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA
Komunikat Wójta Gminy Braniewo związany ze szczepieniami przeciw wirusowi SARS- CoV-2

 

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Ankieta dla mieszkańców Gminy Braniewo

22 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Gminy odbyło się - zainicjowane przez Wójta - spotkanie dotyczące publicznego transportu zbiorowego, którego uczestnikami byli: Prezes Polskiej Izby Transportu Samochodowego i Spedycji Zdzisław Szczerbaciuk, Prezes PKS Sp. z o.o w Elblągu Władysław Brachun oraz Wójtowie i Burmistrzowie sąsiednich gmin.

 

 

 

 

Celem spotkania było omówienie współpracy na rzecz Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na terenie Powiatu Braniewskiego.
Od 1 stycznia 2017 roku wszystkie samorządy w Polsce czeka „rewolucja” w zakresie obowiązków dotyczących organizacji publicznego transportu zbiorowego. Do końca 2016 roku powinniśmy wybrać swoich operatorów powiatowego transportu zbiorowego. Mogą być nimi dotychczasowi przewoźnicy realizujący obecnie komercyjne przewozy pasażerskie (na podstawie wydanych zezwoleń) na obszarze powiatu. Bez opracowania i uchwalenia planu transportowego oraz bez wyboru operatorów powiatowego transportu zbiorowego, mieszkańcy powiatu, w tym w szczególności dzieci i młodzież szkolna, nie będzie uprawniona do ulgowych biletów (wynikających z ustaw), gdyż dotychczasowi przewoźnicy nie otrzymają refundacji.
Samorządy najpóźniej do końca bieżącego roku zaplanować i oszacować potrzeby transportowe całego Powiatu Braniewskiego.

 


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa