Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA
Komunikat Wójta Gminy Braniewo związany ze szczepieniami przeciw wirusowi SARS- CoV-2

 

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Ankieta dla mieszkańców Gminy Braniewo

 

Dnia 24 kwietnia 2015 r. podczas VII Sesji Rady Gminy Braniewo gościliśmy Panią Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Sylwię Jaskulską.

Pani Marszałek w obecności Radnych i Sołtysów podsumowała dotychczasową współpracę samorządu województwa z Gminą Braniewo. Kolejna wizyta w naszym urzędzie jest poparciem dla wzorowych relacji między samorządami.

 

 

Pani Marszałek jako doświadczony samorządowiec zna problemy i potrzeby gmin. W związku z tym zadeklarowała pomoc w pozyskiwaniu środków europejskich, w celu zrealizowania jak największej ilości przedsięwzięć.

Podczas sesji Rada Gminy podjęła dwie ważne uchwały:

- uchwałę w sprawie przekazania wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji,

- uchwałę w sprawie przekazania wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Są to niezwykle ważne inicjatywy, ponieważ w ten sposób możemy przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Zakup centrali telefonicznej dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wpłynie na poprawę gotowości

służb do podejmowania szybkich i skutecznych interwencji na terenie powiatu Braniewskiego.

Pani Marszałek pochwaliła otwartość władz gminy na podejmowanie takich inicjatyw.

 

 


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa