Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA

Komunikat Wójta Gminy Braniewo związany ze szczepieniami przeciw wirusowi SARS- CoV-2

 

STAWKI ZA ODPADY 2021

Dzięki pozyskanym środkom w kwocie 1 450 000zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wkraczamy w etap realizacji zadania pt. „Kompleksowa rozbudowa sieci świetlic wiejskich w Gminie Braniewo”. Zadanie te będzie polegało na wykonaniu robót budowlano – montażowych i instalacyjnych.

 

Podziękowania kierujemy do Zarządu Powiatu Braniewskiego oraz Starosty Panu Karolowi Motyce za udzieloną pomoc w uzyskaniu dofinansowania na tą inwestycję.
W ramach zadania wybudowane zostaną świetlice wiejskie w miejscowościach: Brzeszczyny, Gronówko i Zgoda.
Inwestycja ta będzie pełnić dla mieszkańców naszej gminy funkcję placówek społecznych zapewniających zajęcia zespołowe lub indywidualne, zapewniające przy tym bezpieczeństwo i spokój uczestników zajęć.
Świetlica ze względu na swoją dostępność staną się naturalnym miejscem aktywności różnorodnych grup zainteresowań. Świetlice wiejskie będą pełnić funkcję centrów kultury lokalnej. Pozwolą na organizację czasu wolnego mieszkańców a co najważniejsze zintegrują społeczność danej miejscowości. Będą służyły nie tylko dzieciom, ale także osobom dorosłym.

JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

eu

Rada Seniorów Gminy Braniewo

warmiamazury

krd

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa