Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją w związku z koronawirusem.

Szanowni Państwo Rodzice Opiekunowie i Uczniowie

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Lipowinie oraz Szkoła Filialna w Szylenach do 24.03.2020 r. zawiesiły prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, nie oznaczało to jednak zawieszenia przez szkoły wszystkich form działalności.

W tym okresie nauczyciele wspierali uczniów w samodzielnej nauce w domu i kontaktowali się z nimi przy wykorzystaniu np.: dziennika elektronicznego, strony internetowej szkoły, mailingu do rodziców, a w przypadku starszych uczniów bezpośredniego kontaktu elektronicznego. Przygotowywali materiały do samodzielnej pracy uczniów, jak również omawiali zagadnienia poprzez komunikatory elektroniczne, sprawdzali wykonanie zadań, monitorowali pracę uczniów zgodnie z zasadami zdalnego nauczania.
Zawieszenie prowadzenia zajęć nie wpłynęło bezpośrednio na pracę wykonywaną przez pracowników administracji i obsługi szkolnej, którzy nadal wykonywali swoje obowiązki.

W obecnej chwili od 25.03.2020 r. zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie.

Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia ucznia z obowiązku szkolnego, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Organizacja polega na tym, że nasi uczniowie będą uczestnikami procesu dydaktycznego poprzez platformę edukacyjną epodręczniki.pl, pocztę elektroniczną, dziennik elektroniczny, komunikator Messenger itp. Każdy uczeń otrzyma hasło dostępu do e-podręcznika, będzie mógł kontaktować się z nauczycielami za pomocą komunikatorów elektronicznych, e-dziennika, będzie otrzymywał wszelkie materiały dydaktyczne, informacje oraz brał udział w lekcjach prowadzonych on-line.

Rejestracja, komunikowanie się z nauczycielem w poszczególnych dniach i wskazanych godzinach lekcji on-line jest potwierdzeniem obecności ucznia na zajęciach. Z przedmiotów takich jak: technika, informatyka, plastyka, muzyka, w-f, edb, religia, uczeń nie musi uczestniczyć w lekcjach on- line. Zajęcia z tych przedmiotów polegać będą na przekazywaniu treści uczniom za pomocą zadań domowych i wiadomości na dzienniku elektronicznym oraz w innych funkcjonujących już formach z każdą grupą.

Wszelkie prace, wskazane przez nauczyciela, wykonywane przez ucznia odsyłane są taką samą drogą elektroniczną i podlegają ocenianiu.

Informujmy, że dyrekcja szkoły, pedagog i psycholog szkolny oraz wszyscy nauczyciele służą pomocą, a ich kontakty i godziny konsultacji udostępnione są poprzez dziennik elektroniczny.

Utworzona została również Grupa na Facebooku pod linkiem: https://www.facebook.com/groups/2349330335358811/
gdzie porad i wsparcia udzielają psycholog i pedagog szkolny.

W szkole zorganizowano zdalną pomoc informatyka. W przypadku trudności z obsługą komputera lub potrzebą nabycia umiejętności obsługi programów lub aplikacji wykorzystywanych w procesie zdalnego nauczania zachęcamy rodziców i uczniów do indywidualnych konsultacji z nauczycielem informatyki poprzez dziennik elektroniczny.

Pracownicy administracji i obsługi pełnią w szkole tylko niezbędne dyżury. Prosimy o ewentualny kontakt telefoniczny z pracownikami sekretariatu w godz. 8:00-13:00 (tel. 55 243 14 23).

Wszystkie szkolne obiekty są zamknięte dla osób postronnych (w tym - szkolne boiska, sala gimnastyczna, plac zabaw).


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

warmiamazury

Rada Seniorów Gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa